Skip to content

Bvlgari Bvlgari

特别版

BVLGARI ALUMINIUM 腕錶

材質

鋁鈦金屬

錶帶材質

橡膠

鋁鈦金屬 / 橡膠

NT$ 153,000

含稅

NT$ 153,000

材質

鋁鈦金屬

錶帶材質

橡膠

鋁鈦金屬 / 橡膠

虛擬試戴

BVLGARI ALUMINIUM 腕錶

材質

鋁鈦金屬

錶帶材質

橡膠

鋁鈦金屬 / 橡膠

NT$ 147,100

含稅

NT$ 147,100

材質

鋁鈦金屬

錶帶材質

橡膠

鋁鈦金屬 / 橡膠

虛擬試戴

BVLGARI ALUMINIUM 腕錶

材質

鋁鈦金屬

錶帶材質

橡膠

鋁鈦金屬 / 橡膠

NT$ 96,200

含稅

NT$ 96,200

材質

鋁鈦金屬

錶帶材質

橡膠

鋁鈦金屬 / 橡膠

虛擬試戴

BVLGARI ALUMINIUM 腕錶

材質

鋁鈦金屬

錶帶材質

橡膠

鋁鈦金屬 / 橡膠

NT$ 96,200

含稅

NT$ 96,200

材質

鋁鈦金屬

錶帶材質

橡膠

鋁鈦金屬 / 橡膠

BVLGARI BVLGARI 腕錶

材質

黃金

錶帶材質

密西西比鱷魚皮

黃金 / 密西西比鱷魚皮

NT$ 432,400

含稅

NT$ 432,400

材質

黃金

錶帶材質

密西西比鱷魚皮

黃金 / 密西西比鱷魚皮

BVLGARI BVLGARI 腕錶

材質

玫瑰金

錶帶材質

密西西比鱷魚皮

玫瑰金 / 密西西比鱷魚皮

NT$ 432,400

含稅

NT$ 432,400

材質

玫瑰金

錶帶材質

密西西比鱷魚皮

玫瑰金 / 密西西比鱷魚皮

並無庫存

BVLGARI ALUMINIUM 腕錶

材質

鋁鈦金屬

錶帶材質

橡膠

鋁鈦金屬 / 橡膠

NT$ 102,100

含稅

材質

鋁鈦金屬

錶帶材質

橡膠

鋁鈦金屬 / 橡膠

特别版

BVLGARI ALUMINIUM 腕錶

材質

鋁鈦金屬

錶帶材質

橡膠

鋁鈦金屬 / 橡膠

NT$ 153,000

含稅

NT$ 153,000

材質

鋁鈦金屬

錶帶材質

橡膠

鋁鈦金屬 / 橡膠

虛擬試戴

BVLGARI BVLGARI 腕錶

材質

精鋼

錶帶材質

精鋼

精鋼

NT$ 160,300

含稅

NT$ 160,300

材質

精鋼

錶帶材質

精鋼

精鋼

虛擬試戴

BVLGARI BVLGARI 腕錶

材質

精鋼

錶帶材質

精鋼

精鋼

NT$ 160,300

含稅

材質

精鋼

錶帶材質

精鋼

精鋼

虛擬試戴

BVLGARI BVLGARI 腕錶

材質

金屬, 精鋼

錶帶材質

橡膠

金屬, 精鋼 / 橡膠

NT$ 139,700

材質

金屬, 精鋼

錶帶材質

橡膠

金屬, 精鋼 / 橡膠

虛擬試戴

BVLGARI BVLGARI 腕錶

材質

精鋼

錶帶材質

橡膠

精鋼 / 橡膠

NT$ 139,700

含稅

NT$ 139,700

材質

精鋼

錶帶材質

橡膠

精鋼 / 橡膠

虛擬試戴

BVLGARI ALUMINIUM 腕錶

材質

鋁鈦金屬

錶帶材質

橡膠

鋁鈦金屬 / 橡膠

NT$ 147,100

含稅

NT$ 147,100

材質

鋁鈦金屬

錶帶材質

橡膠

鋁鈦金屬 / 橡膠

虛擬試戴

BVLGARI BVLGARI 腕錶

材質

精鋼

錶帶材質

精鋼

精鋼

NT$ 160,300

含稅

NT$ 160,300

材質

精鋼

錶帶材質

精鋼

精鋼

虛擬試戴

BVLGARI ALUMINIUM 腕錶

材質

鋁鈦金屬

錶帶材質

橡膠

鋁鈦金屬 / 橡膠

NT$ 114,100

含稅

NT$ 114,100

材質

鋁鈦金屬

錶帶材質

橡膠

鋁鈦金屬 / 橡膠

BVLGARI BVLGARI 腕錶

材質

精鋼

錶帶材質

精鋼

精鋼

NT$ 160,300

含稅

NT$ 160,300

材質

精鋼

錶帶材質

精鋼

精鋼

特别版

BVLGARI ALUMINIUM 腕錶

材質

鋁鈦金屬

錶帶材質

橡膠

鋁鈦金屬 / 橡膠

NT$ 94,500

含稅

NT$ 94,500

材質

鋁鈦金屬

錶帶材質

橡膠

鋁鈦金屬 / 橡膠

並無庫存

BVLGARI BVLGARI 腕錶

材質

精鋼

錶帶材質

精鋼

精鋼

NT$ 160,300

含稅

NT$ 160,300

材質

精鋼

錶帶材質

精鋼

精鋼

顯示18件作品,共18件

寶格麗尊榮服務