Skip to content

送給特別的她

寶格麗標誌 手提包

材質

小牛皮

顏色

黑色

小牛皮 / 黑色

NT$79,200
NT$79,200

材質

小牛皮

顏色

黑色

小牛皮 / 黑色

B.zero1 項鏈

材質

玫瑰金, 陶瓷

玫瑰金, 陶瓷

NT$97,100
NT$97,100

材質

玫瑰金, 陶瓷

玫瑰金, 陶瓷

B.zero1 戒指

材質

玫瑰金, 陶瓷

玫瑰金, 陶瓷

NT$82,100
NT$82,100

材質

玫瑰金, 陶瓷

玫瑰金, 陶瓷

Serpenti Tubogas 腕錶

材質

玫瑰金, 精鋼

錶帶材質

精鋼 金

玫瑰金, 精鋼 / 精鋼 金

NT$443,200
NT$443,200

材質

玫瑰金, 精鋼

錶帶材質

精鋼 金

玫瑰金, 精鋼 / 精鋼 金

B.zero1 戒指

材質

玫瑰金

寶石

鑽石

玫瑰金 / 鑽石

NT$347,000
NT$347,000

材質

玫瑰金

寶石

鑽石

玫瑰金 / 鑽石

Serpenti Forever 斜揹包

材質

Nappa皮革

顏色

黑色

Nappa皮革 / 黑色

NT$118,700
NT$118,700

材質

Nappa皮革

顏色

黑色

Nappa皮革 / 黑色

B.zero1 項鏈

材質

黃金

寶石

鑽石

黃金 / 鑽石

NT$218,000
NT$218,000

材質

黃金

寶石

鑽石

黃金 / 鑽石

B.zero1 戒指

材質

黃金

寶石

鑽石

黃金 / 鑽石

NT$282,200
NT$282,200

材質

黃金

寶石

鑽石

黃金 / 鑽石

Serpenti Forever 斜揹包

材質

Nappa皮革

顏色

綠色

Nappa皮革 / 綠色

NT$118,700
NT$118,700

材質

Nappa皮革

顏色

綠色

Nappa皮革 / 綠色

Fiorever 戒指

材質

白金

寶石

鑽石

白金 / 鑽石

NT$469,200
NT$469,200

材質

白金

寶石

鑽石

白金 / 鑽石

Serpenti Seduttori 腕錶

材質

精鋼

錶帶材質

精鋼

精鋼

NT$230,000
NT$230,000

材質

精鋼

錶帶材質

精鋼

精鋼

Fiorever 項鏈

材質

白金

寶石

鑽石

白金 / 鑽石

NT$109,000
NT$109,000

材質

白金

寶石

鑽石

白金 / 鑽石

B.zero1 項鏈

材質

白金

寶石

鑽石

白金 / 鑽石

NT$143,300
NT$143,300

材質

白金

寶石

鑽石

白金 / 鑽石

Serpenti Viper 手環

材質

白金

寶石

鑽石

白金 / 鑽石

NT$878,000
NT$878,000

材質

白金

寶石

鑽石

白金 / 鑽石

Serpenti 項鏈

材質

玫瑰金

寶石

鑽石, 孔雀石

玫瑰金 / 鑽石, 孔雀石

NT$164,200
NT$164,200

材質

玫瑰金

寶石

鑽石, 孔雀石

玫瑰金 / 鑽石, 孔雀石

Serpenti Viper 戒指

材質

玫瑰金

寶石

鑽石

玫瑰金 / 鑽石

NT$445,000
NT$445,000

材質

玫瑰金

寶石

鑽石

玫瑰金 / 鑽石

Serpenti Viper 手環

材質

玫瑰金

寶石

鑽石

玫瑰金 / 鑽石

NT$1,584,000
NT$1,584,000

材質

玫瑰金

寶石

鑽石

玫瑰金 / 鑽石

Serpenti Viper 戒指

材質

玫瑰金

寶石

鑽石

玫瑰金 / 鑽石

NT$197,100
NT$197,100

材質

玫瑰金

寶石

鑽石

玫瑰金 / 鑽石

DIVAS’ DREAM 手環

材質

玫瑰金

寶石

鑽石, 珍珠層

玫瑰金 / 鑽石, 珍珠層

NT$179,200
NT$179,200

材質

玫瑰金

寶石

鑽石, 珍珠層

玫瑰金 / 鑽石, 珍珠層

Serpenti Tubogas 腕錶

材質

玫瑰金, 精鋼

錶帶材質

精鋼 金

玫瑰金, 精鋼 / 精鋼 金

NT$579,000
NT$579,000

材質

玫瑰金, 精鋼

錶帶材質

精鋼 金

玫瑰金, 精鋼 / 精鋼 金

Serpenti Forever 斜揹包

材質

珠皮

顏色

綠色

珠皮 / 綠色

NT$141,100
NT$141,100

材質

珠皮

顏色

綠色

珠皮 / 綠色

DIVAS’ DREAM 手環

材質

玫瑰金

寶石

珍珠層, 紅玉髓

玫瑰金 / 珍珠層, 紅玉髓

NT$143,300
NT$143,300

材質

玫瑰金

寶石

珍珠層, 紅玉髓

玫瑰金 / 珍珠層, 紅玉髓

Serpenti Viper 戒指

材質

玫瑰金

寶石

鑽石, 珍珠層

玫瑰金 / 鑽石, 珍珠層

NT$159,800
NT$159,800

材質

玫瑰金

寶石

鑽石, 珍珠層

玫瑰金 / 鑽石, 珍珠層

Serpenti Forever 斜揹包

材質

小牛皮

顏色

白色

小牛皮 / 白色

NT$190,400
NT$190,400

材質

小牛皮

顏色

白色

小牛皮 / 白色

顯示24件作品,共25件