Skip to content

救助兒童會系列: 珠寶

Save the Children 項鏈

材質

NT$ 25,000

含稅

NT$ 25,000

材質

個人化訂製

Save the Children 戒指

材質

銀, 陶瓷

銀, 陶瓷

NT$ 18,750

含稅

NT$ 18,750

材質

銀, 陶瓷

銀, 陶瓷

Save the Children 手環

材質

銀, 陶瓷

銀, 陶瓷

NT$ 19,000

含稅

NT$ 19,000

材質

銀, 陶瓷

銀, 陶瓷

個人化訂製

Save the Children 項鏈

材質

銀, 陶瓷

銀, 陶瓷

NT$ 22,000

含稅

NT$ 22,000

材質

銀, 陶瓷

銀, 陶瓷

Save the Children 項鏈

材質

寶石

縞瑪瑙, 紅寶石

銀 / 縞瑪瑙, 紅寶石

NT$ 24,000

含稅

NT$ 24,000

材質

寶石

縞瑪瑙, 紅寶石

銀 / 縞瑪瑙, 紅寶石

顯示5件作品,共5件

寶格麗尊榮服務