Skip to content

奢華小禮物

BVLGARI BVLGARI MAN 鑰匙圈

材質

小牛皮

顏色

藍色

小牛皮 / 藍色

NT$8,800
NT$8,800

材質

小牛皮

顏色

藍色

小牛皮 / 藍色

BVLGARI BVLGARI MAN 名片夾

材質

小牛皮

顏色

藍色

小牛皮 / 藍色

NT$12,100
NT$12,100

材質

小牛皮

顏色

藍色

小牛皮 / 藍色

BVLGARI BVLGARI MAN 鑰匙圈

材質

小牛皮

顏色

黑色

小牛皮 / 黑色

NT$8,800
NT$8,800

材質

小牛皮

顏色

黑色

小牛皮 / 黑色

Serpenti Forever 皮夾

材質

小牛皮

顏色

黑色

小牛皮 / 黑色

NT$21,000
NT$21,000

材質

小牛皮

顏色

黑色

小牛皮 / 黑色

Octo 袖扣

材質

玫瑰金

寶石

縞瑪瑙

玫瑰金 / 縞瑪瑙

NT$142,000
NT$142,000

材質

玫瑰金

寶石

縞瑪瑙

玫瑰金 / 縞瑪瑙

BVLGARI BVLGARI 太陽眼鏡

材質

金屬

顏色

黑色

金屬 / 黑色

NT$12,800
NT$12,800

材質

金屬

顏色

黑色

金屬 / 黑色

BVLGARI MAN WOOD ESSENCE 香水

大小

3.4 oz/100 ml

香型

木香調

3.4 oz/100 ml

NT$4,650
NT$4,650

大小

3.4 oz/100 ml

香型

木香調

3.4 oz/100 ml

BVLGARI BVLGARI 太陽眼鏡

材質

金屬

顏色

灰色

金屬 / 灰色

NT$15,500
NT$15,500

材質

金屬

顏色

灰色

金屬 / 灰色

Eau Parfumée au Thé Blanc 身體乳

大小

6.8 oz/200 ml

香型

花木與麝香

6.8 oz/200 ml

NT$2,050
NT$2,050

大小

6.8 oz/200 ml

香型

花木與麝香

6.8 oz/200 ml

Save the Children 項鏈

材質

寶石

縞瑪瑙, 紅寶石

銀 / 縞瑪瑙, 紅寶石

NT$24,000
NT$24,000

材質

寶石

縞瑪瑙, 紅寶石

銀 / 縞瑪瑙, 紅寶石

BVLGARI BVLGARI MAN 名片夾和零錢包

材質

小牛皮

顏色

黑色

小牛皮 / 黑色

NT$12,100
NT$12,100

材質

小牛皮

顏色

黑色

小牛皮 / 黑色

BVLGARI BVLGARI MAN 卡夾

材質

小牛皮

顏色

黑色

小牛皮 / 黑色

NT$8,400
NT$8,400

材質

小牛皮

顏色

黑色

小牛皮 / 黑色

BVLGARI MAN GLACIAL ESSENCE 香水

大小

3.4 oz/100 ml

香型

木香調

3.4 oz/100 ml

NT$4,650
NT$4,650

大小

3.4 oz/100 ml

香型

木香調

3.4 oz/100 ml

虛擬試戴

BVLGARI BVLGARI MAN 太陽眼鏡

材質

金屬

顏色

藍色

金屬 / 藍色

NT$13,900
NT$13,900

材質

金屬

顏色

藍色

金屬 / 藍色

顯示14件作品,共14件