Skip to content

最新作品

Bvlgari Cabochon 戒指

材質

玫瑰金

玫瑰金

NT$ 84,600

含稅

NT$ 84,600

材質

玫瑰金

玫瑰金

Bvlgari Cabochon 項鏈

材質

玫瑰金

玫瑰金

NT$ 126,900

含稅

NT$ 126,900

材質

玫瑰金

玫瑰金

Bvlgari Cabochon 項鏈

材質

黃金

黃金

NT$ 126,900

含稅

NT$ 126,900

材質

黃金

黃金

Bvlgari Cabochon 戒指

材質

黃金

黃金

NT$ 84,600

含稅

NT$ 84,600

材質

黃金

黃金

個人化訂製

B.zero1 項鏈

材質

玫瑰金

寶石

鑽石

玫瑰金 / 鑽石

NT$ 243,000

含稅

NT$ 243,000

材質

玫瑰金

寶石

鑽石

玫瑰金 / 鑽石

個人化訂製

B.zero1 戒指

材質

玫瑰金

寶石

鑽石

玫瑰金 / 鑽石

NT$ 301,800

含稅

NT$ 301,800

材質

玫瑰金

寶石

鑽石

玫瑰金 / 鑽石

個人化訂製

B.zero1 手環

材質

玫瑰金

寶石

鑽石

玫瑰金 / 鑽石

NT$ 649,000

含稅

NT$ 649,000

材質

玫瑰金

寶石

鑽石

玫瑰金 / 鑽石

DIVAS’ DREAM 項鏈

材質

玫瑰金

寶石

綠色碧璽

玫瑰金 / 綠色碧璽

NT$ 225,600

含稅

NT$ 225,600

材質

玫瑰金

寶石

綠色碧璽

玫瑰金 / 綠色碧璽

DIVAS’ DREAM 項鏈

材質

玫瑰金

寶石

鑽石, 粉紅色紅碧璽

玫瑰金 / 鑽石, 粉紅色紅碧璽

NT$ 225,600

含稅

NT$ 225,600

材質

玫瑰金

寶石

鑽石, 粉紅色紅碧璽

玫瑰金 / 鑽石, 粉紅色紅碧璽

B.zero1 項鏈

材質

玫瑰金

寶石

鑽石

玫瑰金 / 鑽石

NT$ 2,000,000

含稅

NT$ 2,000,000

材質

玫瑰金

寶石

鑽石

玫瑰金 / 鑽石

B.zero1 手環

材質

玫瑰金

寶石

無寶石

玫瑰金 / 無寶石

NT$ 129,700

含稅

NT$ 129,700

材質

玫瑰金

寶石

無寶石

玫瑰金 / 無寶石

B.zero1 戒指

材質

玫瑰金

寶石

無寶石

玫瑰金 / 無寶石

NT$ 36,700

含稅

NT$ 36,700

材質

玫瑰金

寶石

無寶石

玫瑰金 / 無寶石

B.zero1 戒指

材質

白金

寶石

無寶石

白金 / 無寶石

NT$ 39,500

含稅

NT$ 39,500

材質

白金

寶石

無寶石

白金 / 無寶石

B.zero1 手環

材質

白金

寶石

無寶石

白金 / 無寶石

NT$ 138,200

含稅

NT$ 138,200

材質

白金

寶石

無寶石

白金 / 無寶石

B.zero1 手環

材質

黃金

寶石

無寶石

黃金 / 無寶石

NT$ 129,700

含稅

NT$ 129,700

材質

黃金

寶石

無寶石

黃金 / 無寶石

B.zero1 戒指

材質

黃金

寶石

無寶石

黃金 / 無寶石

NT$ 36,700

含稅

NT$ 36,700

材質

黃金

寶石

無寶石

黃金 / 無寶石

Serpenti 項鏈

材質

白金

寶石

鑽石

白金 / 鑽石

NT$ 1,552,000

含稅

NT$ 1,552,000

材質

白金

寶石

鑽石

白金 / 鑽石

Serpenti 項鏈

材質

玫瑰金

寶石

縞瑪瑙

玫瑰金 / 縞瑪瑙

NT$ 2,272,000

含稅

NT$ 2,272,000

材質

玫瑰金

寶石

縞瑪瑙

玫瑰金 / 縞瑪瑙

Serpenti 戒指

材質

玫瑰金

寶石

縞瑪瑙

玫瑰金 / 縞瑪瑙

NT$ 511,000

含稅

NT$ 511,000

材質

玫瑰金

寶石

縞瑪瑙

玫瑰金 / 縞瑪瑙

DIVAS’ DREAM 耳環

材質

玫瑰金

寶石

鑽石, 珍珠層, 粉紅色紅碧璽

玫瑰金 / 鑽石, 珍珠層, 粉紅色紅碧璽

NT$ 987,000

含稅

NT$ 987,000

材質

玫瑰金

寶石

鑽石, 珍珠層, 粉紅色紅碧璽

玫瑰金 / 鑽石, 珍珠層, 粉紅色紅碧璽

DIVAS’ DREAM 項鏈

材質

玫瑰金

寶石

鑽石, 珍珠層, 粉紅色紅碧璽

玫瑰金 / 鑽石, 珍珠層, 粉紅色紅碧璽

NT$ 1,974,000

含稅

NT$ 1,974,000

材質

玫瑰金

寶石

鑽石, 珍珠層, 粉紅色紅碧璽

玫瑰金 / 鑽石, 珍珠層, 粉紅色紅碧璽

DIVAS’ DREAM 項鏈

材質

玫瑰金

寶石

鑽石, 紅玉髓

玫瑰金 / 鑽石, 紅玉髓

NT$ 115,600

含稅

NT$ 115,600

材質

玫瑰金

寶石

鑽石, 紅玉髓

玫瑰金 / 鑽石, 紅玉髓

DIVAS’ DREAM 項鏈

材質

玫瑰金

寶石

鑽石, 孔雀石

玫瑰金 / 鑽石, 孔雀石

NT$ 118,500

含稅

NT$ 118,500

材質

玫瑰金

寶石

鑽石, 孔雀石

玫瑰金 / 鑽石, 孔雀石

B.zero1 項鏈

材質

黃金

黃金

NT$ 390,400

含稅

NT$ 390,400

材質

黃金

黃金

顯示24件作品,共27件

寶格麗尊榮服務