Skip to content

週年慶禮物

B.zero1 戒指

材質

黃金

寶石

鑽石

黃金 / 鑽石

NT$282,200
NT$282,200

材質

黃金

寶石

鑽石

黃金 / 鑽石

B.zero1 手環

材質

黃金

黃金

NT$143,600
NT$143,600

材質

黃金

黃金

B.zero1 戒指

材質

黃金

寶石

鑽石

黃金 / 鑽石

NT$262,800
NT$262,800

材質

黃金

寶石

鑽石

黃金 / 鑽石

Lvcea 腕錶

材質

玫瑰金, 精鋼

錶帶材質

精鋼 金

玫瑰金, 精鋼 / 精鋼 金

NT$570,000
NT$570,000

材質

玫瑰金, 精鋼

錶帶材質

精鋼 金

玫瑰金, 精鋼 / 精鋼 金

BVLGARI BVLGARI 手環

材質

玫瑰金

寶石

鑽石

玫瑰金 / 鑽石

NT$325,500
NT$325,500

材質

玫瑰金

寶石

鑽石

玫瑰金 / 鑽石

Octo Roma 腕錶

材質

精鋼

錶帶材質

精鋼

精鋼

NT$215,800
NT$215,800

材質

精鋼

錶帶材質

精鋼

精鋼

Serpenti 手環

材質

玫瑰金

寶石

鑽石, 粉紅色紅碧璽

玫瑰金 / 鑽石, 粉紅色紅碧璽

NT$554,000
NT$554,000

材質

玫瑰金

寶石

鑽石, 粉紅色紅碧璽

玫瑰金 / 鑽石, 粉紅色紅碧璽

Serpenti Viper 項鏈

材質

玫瑰金

寶石

珍珠層

玫瑰金 / 珍珠層

NT$158,300
NT$158,300

材質

玫瑰金

寶石

珍珠層

玫瑰金 / 珍珠層

Serpenti Viper 戒指

材質

玫瑰金

寶石

鑽石

玫瑰金 / 鑽石

NT$232,900
NT$232,900

材質

玫瑰金

寶石

鑽石

玫瑰金 / 鑽石

Fiorever 手環

材質

玫瑰金

寶石

鑽石

玫瑰金 / 鑽石

NT$268,800
NT$268,800

材質

玫瑰金

寶石

鑽石

玫瑰金 / 鑽石

Lvcea 腕錶

材質

玫瑰金, 精鋼

錶帶材質

精鋼 金

玫瑰金, 精鋼 / 精鋼 金

NT$379,300
NT$379,300

材質

玫瑰金, 精鋼

錶帶材質

精鋼 金

玫瑰金, 精鋼 / 精鋼 金

Serpenti Viper 戒指

材質

玫瑰金

寶石

鑽石

玫瑰金 / 鑽石

NT$197,100
NT$197,100

材質

玫瑰金

寶石

鑽石

玫瑰金 / 鑽石

Serpenti Viper 戒指

材質

玫瑰金

寶石

鑽石, 珍珠層

玫瑰金 / 鑽石, 珍珠層

NT$159,800
NT$159,800

材質

玫瑰金

寶石

鑽石, 珍珠層

玫瑰金 / 鑽石, 珍珠層

Serpenti Viper 手環

材質

玫瑰金

寶石

孔雀石

玫瑰金 / 孔雀石

NT$194,100
NT$194,100

材質

玫瑰金

寶石

孔雀石

玫瑰金 / 孔雀石

DIVAS’ DREAM 項鏈

材質

玫瑰金

寶石

孔雀石

玫瑰金 / 孔雀石

NT$155,300
NT$155,300

材質

玫瑰金

寶石

孔雀石

玫瑰金 / 孔雀石

Fiorever 項鏈

材質

白金

寶石

鑽石

白金 / 鑽石

NT$325,500
NT$325,500

材質

白金

寶石

鑽石

白金 / 鑽石

Serpenti Tubogas 腕錶

材質

玫瑰金, 精鋼

錶帶材質

精鋼 金

玫瑰金, 精鋼 / 精鋼 金

NT$797,000
NT$797,000

材質

玫瑰金, 精鋼

錶帶材質

精鋼 金

玫瑰金, 精鋼 / 精鋼 金

Serpenti Seduttori 腕錶

材質

精鋼

錶帶材質

精鋼

精鋼

NT$230,000
NT$230,000

材質

精鋼

錶帶材質

精鋼

精鋼

Octo Finissimo 腕錶

材質

鈦金屬

錶帶材質

鈦金屬

鈦金屬

NT$478,500
NT$478,500

材質

鈦金屬

錶帶材質

鈦金屬

鈦金屬

Octo Roma 腕錶

材質

精鋼

錶帶材質

精鋼

精鋼

NT$215,800
NT$215,800

材質

精鋼

錶帶材質

精鋼

精鋼

顯示20件作品,共20件