Skip to content

Bvlgari Bvlgari 配飾與革製品

個人化訂製

BVLGARI BVLGARI 大型皮夾

材質

小牛皮

顏色

白色

小牛皮 / 白色

NT$ 22,900

含稅

NT$ 22,900

材質

小牛皮

顏色

白色

小牛皮 / 白色

BVLGARI BVLGARI 鑰匙圈

材質

金屬, 小牛皮

顏色

黑色

金屬, 小牛皮 / 黑色

NT$ 9,000

含稅

NT$ 9,000

材質

金屬, 小牛皮

顏色

黑色

金屬, 小牛皮 / 黑色

BVLGARI BVLGARI 大型皮夾

材質

小牛皮

顏色

粉紅色

小牛皮 / 粉紅色

NT$ 22,900

含稅

NT$ 22,900

材質

小牛皮

顏色

粉紅色

小牛皮 / 粉紅色

BVLGARI BVLGARI 拉鍊皮夾

材質

小牛皮

顏色

粉紅色

小牛皮 / 粉紅色

NT$ 22,100

含稅

NT$ 22,100

材質

小牛皮

顏色

粉紅色

小牛皮 / 粉紅色

BVLGARI BVLGARI 三折式皮夾

材質

小牛皮

顏色

粉紅色

小牛皮 / 粉紅色

NT$ 18,000

含稅

NT$ 18,000

材質

小牛皮

顏色

粉紅色

小牛皮 / 粉紅色

個人化訂製

BVLGARI BVLGARI 大型皮夾

材質

小牛皮

顏色

灰色

小牛皮 / 灰色

NT$ 22,900

含稅

NT$ 22,900

材質

小牛皮

顏色

灰色

小牛皮 / 灰色

BVLGARI BVLGARI 名片夾

材質

小牛皮

顏色

粉紅色

小牛皮 / 粉紅色

NT$ 12,500

含稅

NT$ 12,500

材質

小牛皮

顏色

粉紅色

小牛皮 / 粉紅色

BVLGARI BVLGARI 鑰匙圈

材質

金屬, 小牛皮

顏色

藍色

金屬, 小牛皮 / 藍色

NT$ 9,000

含稅

NT$ 9,000

材質

金屬, 小牛皮

顏色

藍色

金屬, 小牛皮 / 藍色

BVLGARI BVLGARI 鑰匙包

材質

小牛皮

顏色

粉紅色

小牛皮 / 粉紅色

NT$ 12,100

含稅

NT$ 12,100

材質

小牛皮

顏色

粉紅色

小牛皮 / 粉紅色

個人化訂製

BVLGARI BVLGARI 大型皮夾

材質

小牛皮

顏色

紫色

小牛皮 / 紫色

NT$ 22,900

含稅

NT$ 22,900

材質

小牛皮

顏色

紫色

小牛皮 / 紫色

BVLGARI BVLGARI 鑰匙包

材質

小牛皮

顏色

綠色

小牛皮 / 綠色

NT$ 12,100

含稅

NT$ 12,100

材質

小牛皮

顏色

綠色

小牛皮 / 綠色

BVLGARI BVLGARI 名片夾

材質

小牛皮

顏色

綠色

小牛皮 / 綠色

NT$ 12,500

含稅

NT$ 12,500

材質

小牛皮

顏色

綠色

小牛皮 / 綠色

BVLGARI BVLGARI 手環

材質

織物

顏色

粉紅色

織物 / 粉紅色

NT$ 12,100

含稅

NT$ 12,100

材質

織物

顏色

粉紅色

織物 / 粉紅色

BVLGARI BVLGARI 三折式皮夾

材質

小牛皮

顏色

粉紅色

小牛皮 / 粉紅色

NT$ 18,000

含稅

NT$ 18,000

材質

小牛皮

顏色

粉紅色

小牛皮 / 粉紅色

BVLGARI BVLGARI 鑰匙圈

材質

金屬

顏色

藍色

金屬 / 藍色

NT$ 10,100

含稅

NT$ 10,100

材質

金屬

顏色

藍色

金屬 / 藍色

BVLGARI BVLGARI 大型皮夾

材質

小牛皮

顏色

粉紅色

小牛皮 / 粉紅色

NT$ 22,100

含稅

NT$ 22,100

材質

小牛皮

顏色

粉紅色

小牛皮 / 粉紅色

BVLGARI BVLGARI 三折式皮夾

材質

小牛皮

顏色

紫色

小牛皮 / 紫色

NT$ 18,000

含稅

NT$ 18,000

材質

小牛皮

顏色

紫色

小牛皮 / 紫色

BVLGARI BVLGARI 三折式皮夾

材質

小牛皮

顏色

紅色

小牛皮 / 紅色

NT$ 18,000

含稅

NT$ 18,000

材質

小牛皮

顏色

紅色

小牛皮 / 紅色

BVLGARI BVLGARI 三折式皮夾

材質

Karung水蛇皮

顏色

黑色

Karung水蛇皮 / 黑色

NT$ 22,100

含稅

NT$ 22,100

材質

Karung水蛇皮

顏色

黑色

Karung水蛇皮 / 黑色

BVLGARI BVLGARI 拉鍊皮夾

材質

小牛皮

顏色

黑色

小牛皮 / 黑色

NT$ 22,100

含稅

NT$ 22,100

材質

小牛皮

顏色

黑色

小牛皮 / 黑色

BVLGARI BVLGARI 三折式皮夾

材質

小牛皮

顏色

黑色

小牛皮 / 黑色

NT$ 18,000

含稅

NT$ 18,000

材質

小牛皮

顏色

黑色

小牛皮 / 黑色

虛擬試戴

BVLGARI BVLGARI 太陽眼鏡

材質

金屬

顏色

金屬 / 金

NT$ 14,800

含稅

NT$ 14,800

材質

金屬

顏色

金屬 / 金

虛擬試戴

BVLGARI BVLGARI 太陽眼鏡

材質

金屬

顏色

黑色

金屬 / 黑色

NT$ 14,800

含稅

NT$ 14,800

材質

金屬

顏色

黑色

金屬 / 黑色

BVLGARI BVLGARI 鑰匙圈

材質

金屬

顏色

紅色

金屬 / 紅色

NT$ 10,100

含稅

NT$ 10,100

材質

金屬

顏色

紅色

金屬 / 紅色

顯示24件作品,共49件

寶格麗尊榮服務