Skip to content

Bvlgari Bvlgari 配飾與革製品

Logomania 披肩

材質

真絲, 羊毛

顏色

黑色

真絲, 羊毛 / 黑色

NT$13,300

含稅

NT$13,300

材質

真絲, 羊毛

顏色

黑色

真絲, 羊毛 / 黑色

BVLGARI BVLGARI 名片夾

材質

小牛皮

顏色

米白色

小牛皮 / 米白色

NT$11,500

含稅

NT$11,500

材質

小牛皮

顏色

米白色

小牛皮 / 米白色

BVLGARI BVLGARI 大型皮夾

材質

小牛皮

顏色

米白色

小牛皮 / 米白色

NT$21,400

含稅

NT$21,400

材質

小牛皮

顏色

米白色

小牛皮 / 米白色

BVLGARI BVLGARI 三折式皮夾

材質

小牛皮

顏色

米白色

小牛皮 / 米白色

NT$16,600

含稅

NT$16,600

材質

小牛皮

顏色

米白色

小牛皮 / 米白色

BVLGARI BVLGARI 大型皮夾

材質

小牛皮

顏色

米白色

小牛皮 / 米白色

NT$22,200

含稅

NT$22,200

材質

小牛皮

顏色

米白色

小牛皮 / 米白色

虛擬試戴

BVLGARI BVLGARI 太陽眼鏡

材質

金屬

顏色

粉紅色

金屬 / 粉紅色

NT$14,800

含稅

NT$14,800

材質

金屬

顏色

粉紅色

金屬 / 粉紅色

虛擬試戴

BVLGARI BVLGARI 太陽眼鏡

材質

金屬

顏色

黑色

金屬 / 黑色

NT$14,800

含稅

NT$14,800

材質

金屬

顏色

黑色

金屬 / 黑色

虛擬試戴

BVLGARI BVLGARI 太陽眼鏡

材質

金屬

顏色

金屬 / 金

NT$14,800

含稅

NT$14,800

材質

金屬

顏色

金屬 / 金

BVLGARI BVLGARI 太陽眼鏡

材質

金屬

顏色

黑色, 金

金屬 / 黑色, 金

NT$16,900

含稅

NT$16,900

材質

金屬

顏色

黑色, 金

金屬 / 黑色, 金

BVLGARI BVLGARI 大型皮夾

材質

小牛皮

顏色

黑色

小牛皮 / 黑色

NT$22,200

含稅

NT$22,200

材質

小牛皮

顏色

黑色

小牛皮 / 黑色

BVLGARI BVLGARI 鑰匙包

材質

小牛皮

顏色

黃色

小牛皮 / 黃色

NT$11,100

含稅

NT$11,100

材質

小牛皮

顏色

黃色

小牛皮 / 黃色

配飾珠寶 手環

材質

織物

顏色

藍色

織物 / 藍色

NT$11,500

含稅

NT$11,500

材質

織物

顏色

藍色

織物 / 藍色

BVLGARI BVLGARI 鑰匙圈

材質

金屬

顏色

黑色

金屬 / 黑色

NT$9,900

含稅

NT$9,900

材質

金屬

顏色

黑色

金屬 / 黑色

BVLGARI BVLGARI 大型皮夾

材質

Karung水蛇皮

顏色

米白色

Karung水蛇皮 / 米白色

NT$26,900

含稅

NT$26,900

材質

Karung水蛇皮

顏色

米白色

Karung水蛇皮 / 米白色

BVLGARI BVLGARI 三折式皮夾

材質

小牛皮

顏色

粉紅色

小牛皮 / 粉紅色

NT$16,600

含稅

NT$16,600

材質

小牛皮

顏色

粉紅色

小牛皮 / 粉紅色

BVLGARI BVLGARI 大型皮夾

材質

Karung水蛇皮

顏色

米白色

Karung水蛇皮 / 米白色

NT$28,100

含稅

NT$28,100

材質

Karung水蛇皮

顏色

米白色

Karung水蛇皮 / 米白色

BVLGARI BVLGARI 三折式皮夾

材質

小牛皮

顏色

黑色

小牛皮 / 黑色

NT$16,600

含稅

NT$16,600

材質

小牛皮

顏色

黑色

小牛皮 / 黑色

BVLGARI BVLGARI 太陽眼鏡

材質

金屬

顏色

黑色, 金

金屬 / 黑色, 金

NT$14,800

含稅

NT$14,800

材質

金屬

顏色

黑色, 金

金屬 / 黑色, 金

Logomania 披肩

材質

真絲

顏色

粉紅色

真絲 / 粉紅色

NT$14,000

含稅

NT$14,000

材質

真絲

顏色

粉紅色

真絲 / 粉紅色

BVLGARI BVLGARI 鑰匙包

材質

小牛皮

顏色

黑色

小牛皮 / 黑色

NT$11,100

含稅

NT$11,100

材質

小牛皮

顏色

黑色

小牛皮 / 黑色

BVLGARI BVLGARI 拉鍊皮夾

材質

小牛皮

顏色

黑色

小牛皮 / 黑色

NT$20,600

含稅

NT$20,600

材質

小牛皮

顏色

黑色

小牛皮 / 黑色

BVLGARI BVLGARI 鑰匙圈

材質

顏色

銀色

銀 / 銀色

NT$9,200

含稅

NT$9,200

材質

顏色

銀色

銀 / 銀色

配飾珠寶 手環

材質

織物

顏色

藍色

織物 / 藍色

NT$11,500

含稅

NT$11,500

材質

織物

顏色

藍色

織物 / 藍色

BVLGARI BVLGARI 鑰匙圈

材質

金屬

顏色

綠色

金屬 / 綠色

NT$9,900

含稅

NT$9,900

材質

金屬

顏色

綠色

金屬 / 綠色