Skip to content

啟迪他的心靈

篩選條件
Write min and max price separated by comma
NT$4,350 NT$522,001

BVLGARI ALUMINIUM 腕錶

材質

鋁鈦金屬

錶帶材質

橡膠

鋁鈦金屬 / 橡膠

NT$131,600

含稅

NT$131,600

材質

鋁鈦金屬

錶帶材質

橡膠

鋁鈦金屬 / 橡膠

B.zero1 戒指

材質

玫瑰金, 陶瓷

玫瑰金, 陶瓷

NT$51,700

含稅

NT$51,700

材質

玫瑰金, 陶瓷

玫瑰金, 陶瓷

B.zero1 項鏈

材質

玫瑰金, 陶瓷

玫瑰金, 陶瓷

NT$140,100

含稅

NT$140,100

材質

玫瑰金, 陶瓷

玫瑰金, 陶瓷

B.zero1 手環

材質

玫瑰金, 陶瓷

玫瑰金, 陶瓷

NT$200,100

含稅

NT$200,100

材質

玫瑰金, 陶瓷

玫瑰金, 陶瓷

BVLGARI ALUMINIUM 腕錶

材質

鋁鈦金屬

錶帶材質

橡膠

鋁鈦金屬 / 橡膠

NT$91,400

含稅

NT$91,400

材質

鋁鈦金屬

錶帶材質

橡膠

鋁鈦金屬 / 橡膠

B.zero1 戒指

材質

黃金

寶石

鑽石

黃金 / 鑽石

NT$221,000

含稅

NT$221,000

材質

黃金

寶石

鑽石

黃金 / 鑽石

B.zero1 項鏈

材質

黃金

寶石

鑽石

黃金 / 鑽石

NT$191,100

含稅

NT$191,100

材質

黃金

寶石

鑽石

黃金 / 鑽石

B.zero1 手環

材質

黃金

寶石

鑽石

黃金 / 鑽石

NT$483,800

含稅

NT$483,800

材質

黃金

寶石

鑽石

黃金 / 鑽石

BVLGARI BVLGARI MAN 腕錶

材質

精鋼

錶帶材質

皮革

精鋼 / 皮革

NT$135,000

含稅

NT$135,000

材質

精鋼

錶帶材質

皮革

精鋼 / 皮革

B.zero1 戒指

材質

玫瑰金, 陶瓷

玫瑰金, 陶瓷

NT$80,600

含稅

NT$80,600

材質

玫瑰金, 陶瓷

玫瑰金, 陶瓷

B.zero1 項鏈

材質

玫瑰金, 陶瓷

玫瑰金, 陶瓷

NT$103,600

含稅

NT$103,600

材質

玫瑰金, 陶瓷

玫瑰金, 陶瓷

B.zero1 耳環

材質

玫瑰金, 陶瓷

玫瑰金, 陶瓷

NT$82,700

含稅

NT$82,700

材質

玫瑰金, 陶瓷

玫瑰金, 陶瓷

Octo Finissimo 腕錶

材質

精鋼

錶帶材質

精鋼

精鋼

NT$522,000

含稅

NT$522,000

材質

精鋼

錶帶材質

精鋼

精鋼

虛擬試戴

BVLGARI BVLGARI MAN 太陽眼鏡

材質

金屬

顏色

藍色

金屬 / 藍色

NT$13,900

含稅

NT$13,900

材質

金屬

顏色

藍色

金屬 / 藍色

特别版

BVLGARI ALUMINIUM 腕錶

材質

鋁鈦金屬

錶帶材質

橡膠

鋁鈦金屬 / 橡膠

NT$94,500

含稅

NT$94,500

材質

鋁鈦金屬

錶帶材質

橡膠

鋁鈦金屬 / 橡膠

虛擬試戴

BVLGARI BVLGARI MAN 太陽眼鏡

材質

金屬

顏色

黑色

金屬 / 黑色

NT$13,900

含稅

NT$13,900

材質

金屬

顏色

黑色

金屬 / 黑色

BVLGARI BVLGARI 手環

材質

玫瑰金

寶石

鑽石, 珍珠層

玫瑰金 / 鑽石, 珍珠層

NT$84,800

含稅

NT$84,800

材質

玫瑰金

寶石

鑽石, 珍珠層

玫瑰金 / 鑽石, 珍珠層

B.zero1 戒指

材質

玫瑰金, 陶瓷

玫瑰金, 陶瓷

NT$69,000

含稅

NT$69,000

材質

玫瑰金, 陶瓷

玫瑰金, 陶瓷

BVLGARI BVLGARI 項鏈

材質

玫瑰金

寶石

鑽石, 珍珠層

玫瑰金 / 鑽石, 珍珠層

NT$94,100

含稅

NT$94,100

材質

玫瑰金

寶石

鑽石, 珍珠層

玫瑰金 / 鑽石, 珍珠層

Octo Finissimo 腕錶

材質

陶瓷

錶帶材質

陶瓷

陶瓷

NT$510,000

含稅

NT$510,000

材質

陶瓷

錶帶材質

陶瓷

陶瓷

BVLGARI BVLGARI 戒指

材質

玫瑰金

寶石

鑽石, 珍珠層

玫瑰金 / 鑽石, 珍珠層

NT$66,900

含稅

NT$66,900

材質

玫瑰金

寶石

鑽石, 珍珠層

玫瑰金 / 鑽石, 珍珠層

B.zero1 手環

材質

黃金

黃金

NT$138,000

含稅

NT$138,000

材質

黃金

黃金

Octo Finissimo 腕錶

材質

鈦金屬

錶帶材質

鈦金屬

鈦金屬

NT$462,600

含稅

NT$462,600

材質

鈦金屬

錶帶材質

鈦金屬

鈦金屬

BVLGARI BVLGARI 袖扣

材質

黃金

寶石

縞瑪瑙

黃金 / 縞瑪瑙

NT$88,700

含稅

NT$88,700

材質

黃金

寶石

縞瑪瑙

黃金 / 縞瑪瑙