Skip to content

啟迪他的心靈

BVLGARI ALUMINIUM 腕錶

材質

鋁鈦金屬

錶帶材質

橡膠

鋁鈦金屬 / 橡膠

NT$142,300
NT$142,300

材質

鋁鈦金屬

錶帶材質

橡膠

鋁鈦金屬 / 橡膠

B.zero1 戒指

材質

玫瑰金, 陶瓷

玫瑰金, 陶瓷

NT$58,200
NT$58,200

材質

玫瑰金, 陶瓷

玫瑰金, 陶瓷

B.zero1 項鏈

材質

玫瑰金, 陶瓷

玫瑰金, 陶瓷

NT$161,300
NT$161,300

材質

玫瑰金, 陶瓷

玫瑰金, 陶瓷

B.zero1 手環

材質

玫瑰金, 陶瓷

玫瑰金, 陶瓷

NT$209,400
NT$209,400

材質

玫瑰金, 陶瓷

玫瑰金, 陶瓷

BVLGARI ALUMINIUM 腕錶

材質

鋁鈦金屬

錶帶材質

橡膠

鋁鈦金屬 / 橡膠

NT$95,500
NT$95,500

材質

鋁鈦金屬

錶帶材質

橡膠

鋁鈦金屬 / 橡膠

B.zero1 戒指

材質

黃金

寶石

鑽石

黃金 / 鑽石

NT$262,800
NT$262,800

材質

黃金

寶石

鑽石

黃金 / 鑽石

B.zero1 項鏈

材質

黃金

寶石

鑽石

黃金 / 鑽石

NT$218,000
NT$218,000

材質

黃金

寶石

鑽石

黃金 / 鑽石

B.zero1 手環

材質

黃金

寶石

鑽石

黃金 / 鑽石

NT$567,000
NT$567,000

材質

黃金

寶石

鑽石

黃金 / 鑽石

B.zero1 戒指

材質

玫瑰金, 陶瓷

玫瑰金, 陶瓷

NT$95,600
NT$95,600

材質

玫瑰金, 陶瓷

玫瑰金, 陶瓷

B.zero1 項鏈

材質

玫瑰金, 陶瓷

玫瑰金, 陶瓷

NT$119,500
NT$119,500

材質

玫瑰金, 陶瓷

玫瑰金, 陶瓷

B.zero1 耳環

材質

玫瑰金, 陶瓷

玫瑰金, 陶瓷

NT$94,100
NT$94,100

材質

玫瑰金, 陶瓷

玫瑰金, 陶瓷

Octo Finissimo 腕錶

材質

精鋼

錶帶材質

精鋼

精鋼

NT$543,000
NT$543,000

材質

精鋼

錶帶材質

精鋼

精鋼

虛擬試戴

BVLGARI BVLGARI MAN 太陽眼鏡

材質

金屬

顏色

藍色

金屬 / 藍色

NT$13,900
NT$13,900

材質

金屬

顏色

藍色

金屬 / 藍色

特别版

BVLGARI ALUMINIUM 腕錶

材質

鋁鈦金屬

錶帶材質

橡膠

鋁鈦金屬 / 橡膠

NT$94,500
NT$94,500

材質

鋁鈦金屬

錶帶材質

橡膠

鋁鈦金屬 / 橡膠

虛擬試戴

BVLGARI BVLGARI MAN 太陽眼鏡

材質

金屬

顏色

黑色

金屬 / 黑色

NT$13,900
NT$13,900

材質

金屬

顏色

黑色

金屬 / 黑色

BVLGARI BVLGARI 手環

材質

玫瑰金

寶石

鑽石, 珍珠層

玫瑰金 / 鑽石, 珍珠層

NT$94,100
NT$94,100

材質

玫瑰金

寶石

鑽石, 珍珠層

玫瑰金 / 鑽石, 珍珠層

B.zero1 戒指

材質

玫瑰金, 陶瓷

玫瑰金, 陶瓷

NT$82,100
NT$82,100

材質

玫瑰金, 陶瓷

玫瑰金, 陶瓷

BVLGARI BVLGARI 項鏈

材質

玫瑰金

寶石

鑽石, 珍珠層

玫瑰金 / 鑽石, 珍珠層

NT$103,000
NT$103,000

材質

玫瑰金

寶石

鑽石, 珍珠層

玫瑰金 / 鑽石, 珍珠層

Octo Finissimo 腕錶

材質

陶瓷

錶帶材質

陶瓷

陶瓷

NT$537,000
NT$537,000

材質

陶瓷

錶帶材質

陶瓷

陶瓷

BVLGARI BVLGARI 戒指

材質

玫瑰金

寶石

鑽石, 珍珠層

玫瑰金 / 鑽石, 珍珠層

NT$73,200
NT$73,200

材質

玫瑰金

寶石

鑽石, 珍珠層

玫瑰金 / 鑽石, 珍珠層

B.zero1 手環

材質

黃金

黃金

NT$143,600
NT$143,600

材質

黃金

黃金

Octo Finissimo 腕錶

材質

鈦金屬

錶帶材質

鈦金屬

鈦金屬

NT$478,500
NT$478,500

材質

鈦金屬

錶帶材質

鈦金屬

鈦金屬

BVLGARI BVLGARI 袖扣

材質

黃金

寶石

縞瑪瑙

黃金 / 縞瑪瑙

NT$88,700
NT$88,700

材質

黃金

寶石

縞瑪瑙

黃金 / 縞瑪瑙

BVLGARI BVLGARI 袖扣

材質

玫瑰金

寶石

珍珠層

玫瑰金 / 珍珠層

NT$88,700
NT$88,700

材質

玫瑰金

寶石

珍珠層

玫瑰金 / 珍珠層

顯示24件作品,共26件