Skip to content

啟迪他的心靈

虛擬試戴

BVLGARI ALUMINIUM 腕錶

材質

鋁鈦金屬

錶帶材質

橡膠

鋁鈦金屬 / 橡膠

NT$ 147,100

含稅

NT$ 147,100

材質

鋁鈦金屬

錶帶材質

橡膠

鋁鈦金屬 / 橡膠

個人化訂製

B.zero1 戒指

材質

玫瑰金, 陶瓷

寶石

無寶石

玫瑰金, 陶瓷 / 無寶石

NT$ 65,500

含稅

NT$ 65,500

材質

玫瑰金, 陶瓷

寶石

無寶石

玫瑰金, 陶瓷 / 無寶石

B.zero1 項鏈

材質

玫瑰金, 陶瓷

寶石

無寶石

玫瑰金, 陶瓷 / 無寶石

NT$ 173,300

含稅

NT$ 173,300

材質

玫瑰金, 陶瓷

寶石

無寶石

玫瑰金, 陶瓷 / 無寶石

個人化訂製

B.zero1 手環

材質

玫瑰金, 陶瓷

寶石

無寶石

玫瑰金, 陶瓷 / 無寶石

NT$ 214,000

含稅

NT$ 214,000

材質

玫瑰金, 陶瓷

寶石

無寶石

玫瑰金, 陶瓷 / 無寶石

虛擬試戴

BVLGARI ALUMINIUM 腕錶

材質

鋁鈦金屬

錶帶材質

橡膠

鋁鈦金屬 / 橡膠

NT$ 96,200

含稅

NT$ 96,200

材質

鋁鈦金屬

錶帶材質

橡膠

鋁鈦金屬 / 橡膠

B.zero1 戒指

材質

黃金

寶石

鑽石

黃金 / 鑽石

NT$ 311,600

含稅

NT$ 311,600

材質

黃金

寶石

鑽石

黃金 / 鑽石

B.zero1 項鏈

材質

黃金

寶石

鑽石

黃金 / 鑽石

NT$ 256,300

含稅

NT$ 256,300

材質

黃金

寶石

鑽石

黃金 / 鑽石

個人化訂製

B.zero1 手環

材質

黃金

寶石

鑽石

黃金 / 鑽石

NT$ 670,000

含稅

NT$ 670,000

材質

黃金

寶石

鑽石

黃金 / 鑽石

個人化訂製

B.zero1 戒指

材質

玫瑰金, 陶瓷

寶石

無寶石

玫瑰金, 陶瓷 / 無寶石

NT$ 113,600

含稅

NT$ 113,600

材質

玫瑰金, 陶瓷

寶石

無寶石

玫瑰金, 陶瓷 / 無寶石

個人化訂製

B.zero1 項鏈

材質

玫瑰金, 陶瓷

寶石

無寶石

玫瑰金, 陶瓷 / 無寶石

NT$ 134,000

含稅

NT$ 134,000

材質

玫瑰金, 陶瓷

寶石

無寶石

玫瑰金, 陶瓷 / 無寶石

B.zero1 耳環

材質

玫瑰金, 陶瓷

寶石

無寶石

玫瑰金, 陶瓷 / 無寶石

NT$ 110,700

含稅

NT$ 110,700

材質

玫瑰金, 陶瓷

寶石

無寶石

玫瑰金, 陶瓷 / 無寶石

虛擬試戴

Octo Finissimo 腕錶

材質

精鋼

錶帶材質

精鋼

精鋼

NT$ 553,000

含稅

NT$ 553,000

材質

精鋼

錶帶材質

精鋼

精鋼

特别版

BVLGARI ALUMINIUM 腕錶

材質

鋁鈦金屬

錶帶材質

橡膠

鋁鈦金屬 / 橡膠

NT$ 94,500

含稅

NT$ 94,500

材質

鋁鈦金屬

錶帶材質

橡膠

鋁鈦金屬 / 橡膠

BVLGARI BVLGARI 手環

材質

玫瑰金

寶石

鑽石, 珍珠層

玫瑰金 / 鑽石, 珍珠層

NT$ 103,400

含稅

NT$ 103,400

材質

玫瑰金

寶石

鑽石, 珍珠層

玫瑰金 / 鑽石, 珍珠層

個人化訂製

B.zero1 戒指

材質

玫瑰金, 陶瓷

寶石

無寶石

玫瑰金, 陶瓷 / 無寶石

NT$ 97,600

含稅

NT$ 97,600

材質

玫瑰金, 陶瓷

寶石

無寶石

玫瑰金, 陶瓷 / 無寶石

BVLGARI BVLGARI 項鏈

材質

玫瑰金

寶石

鑽石, 珍珠層

玫瑰金 / 鑽石, 珍珠層

NT$ 115,000

含稅

NT$ 115,000

材質

玫瑰金

寶石

鑽石, 珍珠層

玫瑰金 / 鑽石, 珍珠層

虛擬試戴

Octo Finissimo 腕錶

材質

陶瓷

錶帶材質

陶瓷

陶瓷

NT$ 579,000

含稅

NT$ 579,000

材質

陶瓷

錶帶材質

陶瓷

陶瓷

個人化訂製

BVLGARI BVLGARI 戒指

材質

玫瑰金

寶石

鑽石, 珍珠層

玫瑰金 / 鑽石, 珍珠層

NT$ 81,500

含稅

NT$ 81,500

材質

玫瑰金

寶石

鑽石, 珍珠層

玫瑰金 / 鑽石, 珍珠層

個人化訂製

B.zero1 手環

材質

黃金

寶石

無寶石

黃金 / 無寶石

NT$ 168,900

含稅

NT$ 168,900

材質

黃金

寶石

無寶石

黃金 / 無寶石

虛擬試戴

Octo Finissimo 腕錶

材質

鈦金屬

錶帶材質

鈦金屬

鈦金屬

NT$ 515,000

含稅

NT$ 515,000

材質

鈦金屬

錶帶材質

鈦金屬

鈦金屬

並無庫存

BVLGARI BVLGARI 袖扣

材質

黃金

寶石

縞瑪瑙

黃金 / 縞瑪瑙

NT$ 101,900

含稅

NT$ 101,900

材質

黃金

寶石

縞瑪瑙

黃金 / 縞瑪瑙

個人化訂製

BVLGARI BVLGARI 袖扣

材質

玫瑰金

寶石

珍珠層

玫瑰金 / 珍珠層

NT$ 101,900

含稅

NT$ 101,900

材質

玫瑰金

寶石

珍珠層

玫瑰金 / 珍珠層

個人化訂製

BVLGARI BVLGARI 袖扣

材質

玫瑰金

寶石

縞瑪瑙

玫瑰金 / 縞瑪瑙

NT$ 101,900

含稅

NT$ 101,900

材質

玫瑰金

寶石

縞瑪瑙

玫瑰金 / 縞瑪瑙

BVLGARI MAN GLACIAL ESSENCE 香水

大小

3.4 oz/100 ml

香型

木香調

3.4 oz/100 ml

NT$ 5,300

含稅

NT$ 5,300

大小

3.4 oz/100 ml

香型

木香調

3.4 oz/100 ml

顯示24件作品,共24件

寶格麗尊榮服務