Skip to content

我們所愛

特别版

BVLGARI ALUMINIUM 腕錶

材質

鋁鈦金屬

錶帶材質

橡膠

鋁鈦金屬 / 橡膠

NT$94,500
NT$94,500

材質

鋁鈦金屬

錶帶材質

橡膠

鋁鈦金屬 / 橡膠

特别版

Octo Finissimo 腕錶

材質

鈦金屬

錶帶材質

鈦金屬

鈦金屬

NT$478,500
NT$478,500

材質

鈦金屬

錶帶材質

鈦金屬

鈦金屬

特别版

Gerald Genta 腕錶

材質

精鋼

錶帶材質

精鋼和橡膠

精鋼 / 精鋼和橡膠

NT$727,000
NT$727,000

材質

精鋼

錶帶材質

精鋼和橡膠

精鋼 / 精鋼和橡膠

特别版

Octo Finissimo 腕錶

材質

鈦金屬

錶帶材質

鈦金屬

鈦金屬

NT$589,000
NT$589,000

材質

鈦金屬

錶帶材質

鈦金屬

鈦金屬

特别版

BVLGARI ALUMINIUM 腕錶

材質

鋁鈦金屬

錶帶材質

橡膠

鋁鈦金屬 / 橡膠

NT$102,100
NT$102,100

材質

鋁鈦金屬

錶帶材質

橡膠

鋁鈦金屬 / 橡膠

特别版

BVLGARI ALUMINIUM 腕錶

材質

鋁鈦金屬

錶帶材質

橡膠

鋁鈦金屬 / 橡膠

NT$154,700
NT$154,700

材質

鋁鈦金屬

錶帶材質

橡膠

鋁鈦金屬 / 橡膠

售罄

Gerald Genta 腕錶

材質

精鋼

錶帶材質

橡膠

精鋼 / 橡膠

NT$498,000
NT$498,000

材質

精鋼

錶帶材質

橡膠

精鋼 / 橡膠

Octo Finissimo 腕錶

材質

精鋼

錶帶材質

精鋼

精鋼

NT$543,000
NT$543,000

材質

精鋼

錶帶材質

精鋼

精鋼

Serpenti Seduttori 腕錶

材質

精鋼

錶帶材質

精鋼

精鋼

NT$230,000
NT$230,000

材質

精鋼

錶帶材質

精鋼

精鋼

Octo Finissimo 腕錶

材質

鈦金屬

錶帶材質

橡膠

鈦金屬 / 橡膠

材質

鈦金屬

錶帶材質

橡膠

鈦金屬 / 橡膠

Serpenti Tubogas 腕錶

材質

玫瑰金, 精鋼

錶帶材質

精鋼 金

玫瑰金, 精鋼 / 精鋼 金

NT$319,500
NT$319,500

材質

玫瑰金, 精鋼

錶帶材質

精鋼 金

玫瑰金, 精鋼 / 精鋼 金

BVLGARI ALUMINIUM 腕錶

材質

鋁鈦金屬

錶帶材質

橡膠

鋁鈦金屬 / 橡膠

NT$122,200
NT$122,200

材質

鋁鈦金屬

錶帶材質

橡膠

鋁鈦金屬 / 橡膠

Octo Finissimo 腕錶

材質

玫瑰金

錶帶材質

玫瑰金

玫瑰金

NT$1,380,000
NT$1,380,000

材質

玫瑰金

錶帶材質

玫瑰金

玫瑰金

Serpenti Seduttori 腕錶

材質

黃金, 精鋼

錶帶材質

精鋼 金

黃金, 精鋼 / 精鋼 金

NT$261,500
NT$261,500

材質

黃金, 精鋼

錶帶材質

精鋼 金

黃金, 精鋼 / 精鋼 金

Octo Finissimo 腕錶

材質

鉑金

錶帶材質

密西西比鱷魚皮

鉑金 / 密西西比鱷魚皮

材質

鉑金

錶帶材質

密西西比鱷魚皮

鉑金 / 密西西比鱷魚皮

Serpenti Spiga 腕錶

材質

玫瑰金

錶帶材質

玫瑰金

玫瑰金

NT$2,305,000
NT$2,305,000

材質

玫瑰金

錶帶材質

玫瑰金

玫瑰金

Octo Finissimo 腕錶

材質

玫瑰金

錶帶材質

密西西比鱷魚皮

玫瑰金 / 密西西比鱷魚皮

NT$1,105,000
NT$1,105,000

材質

玫瑰金

錶帶材質

密西西比鱷魚皮

玫瑰金 / 密西西比鱷魚皮

Serpenti Spiga 腕錶

材質

玫瑰金

錶帶材質

玫瑰金

玫瑰金

NT$1,598,000
NT$1,598,000

材質

玫瑰金

錶帶材質

玫瑰金

玫瑰金

Serpenti Seduttori 腕錶

材質

精鋼和貴金屬

錶帶材質

精鋼 金

精鋼和貴金屬 / 精鋼 金

NT$401,300
NT$401,300

材質

精鋼和貴金屬

錶帶材質

精鋼 金

精鋼和貴金屬 / 精鋼 金

Octo Roma 腕錶

材質

精鋼

錶帶材質

精鋼

精鋼

NT$273,600
NT$273,600

材質

精鋼

錶帶材質

精鋼

精鋼

Octo Roma 腕錶

材質

精鋼

錶帶材質

橡膠

精鋼 / 橡膠

NT$273,600
NT$273,600

材質

精鋼

錶帶材質

橡膠

精鋼 / 橡膠

BVLGARI ALUMINIUM 腕錶

材質

鋁鈦金屬

錶帶材質

橡膠

鋁鈦金屬 / 橡膠

NT$111,400
NT$111,400

材質

鋁鈦金屬

錶帶材質

橡膠

鋁鈦金屬 / 橡膠

Octo Finissimo 腕錶

材質

鉑金

錶帶材質

密西西比鱷魚皮

鉑金 / 密西西比鱷魚皮

材質

鉑金

錶帶材質

密西西比鱷魚皮

鉑金 / 密西西比鱷魚皮

Serpenti Seduttori 腕錶

材質

玫瑰金

錶帶材質

玫瑰金

玫瑰金

NT$949,000
NT$949,000

材質

玫瑰金

錶帶材質

玫瑰金

玫瑰金

顯示24件作品,共88件