Skip to content

Bvlgari Bvlgari系列: 珠寶

BVLGARI BVLGARI 項鏈

材質

玫瑰金

寶石

鑽石

玫瑰金 / 鑽石

NT$127,200

含稅

NT$127,200

材質

玫瑰金

寶石

鑽石

玫瑰金 / 鑽石

BVLGARI BVLGARI 戒指

材質

玫瑰金

寶石

鑽石, 珍珠層

玫瑰金 / 鑽石, 珍珠層

NT$66,900

含稅

NT$66,900

材質

玫瑰金

寶石

鑽石, 珍珠層

玫瑰金 / 鑽石, 珍珠層

BVLGARI BVLGARI 項鏈

材質

玫瑰金

寶石

鑽石, 珍珠層

玫瑰金 / 鑽石, 珍珠層

NT$94,100

含稅

NT$94,100

材質

玫瑰金

寶石

鑽石, 珍珠層

玫瑰金 / 鑽石, 珍珠層

BVLGARI BVLGARI 戒指

材質

玫瑰金

寶石

鑽石, 孔雀石

玫瑰金 / 鑽石, 孔雀石

NT$72,300

含稅

NT$72,300

材質

玫瑰金

寶石

鑽石, 孔雀石

玫瑰金 / 鑽石, 孔雀石

BVLGARI BVLGARI 項鏈

材質

白金

寶石

鑽石

白金 / 鑽石

NT$133,500

含稅

NT$133,500

材質

白金

寶石

鑽石

白金 / 鑽石

BVLGARI BVLGARI 手環

材質

玫瑰金

寶石

鑽石, 孔雀石

玫瑰金 / 鑽石, 孔雀石

NT$91,100

含稅

NT$91,100

材質

玫瑰金

寶石

鑽石, 孔雀石

玫瑰金 / 鑽石, 孔雀石

BVLGARI BVLGARI 手環

材質

白金

寶石

鑽石

白金 / 鑽石

NT$203,100

含稅

NT$203,100

材質

白金

寶石

鑽石

白金 / 鑽石

BVLGARI BVLGARI 手環

材質

玫瑰金

寶石

鑽石

玫瑰金 / 鑽石

NT$185,200

含稅

NT$185,200

材質

玫瑰金

寶石

鑽石

玫瑰金 / 鑽石

BVLGARI BVLGARI 耳環

材質

玫瑰金

寶石

鑽石

玫瑰金 / 鑽石

NT$149,300

含稅

NT$149,300

材質

玫瑰金

寶石

鑽石

玫瑰金 / 鑽石

BVLGARI BVLGARI 耳環

材質

白金

寶石

鑽石

白金 / 鑽石

NT$161,300

含稅

NT$161,300

材質

白金

寶石

鑽石

白金 / 鑽石

BVLGARI BVLGARI 項鏈

材質

黃金

寶石

鑽石, 紅玉髓

黃金 / 鑽石, 紅玉髓

NT$106,600

含稅

NT$106,600

材質

黃金

寶石

鑽石, 紅玉髓

黃金 / 鑽石, 紅玉髓

BVLGARI BVLGARI 單邊耳環

材質

玫瑰金

寶石

縞瑪瑙

玫瑰金 / 縞瑪瑙

NT$24,900

含稅

NT$24,900

材質

玫瑰金

寶石

縞瑪瑙

玫瑰金 / 縞瑪瑙

BVLGARI BVLGARI 項鏈

材質

玫瑰金

寶石

珍珠層

玫瑰金 / 珍珠層

NT$51,300

含稅

NT$51,300

材質

玫瑰金

寶石

珍珠層

玫瑰金 / 珍珠層

BVLGARI BVLGARI 戒指

材質

白金

寶石

鑽石

白金 / 鑽石

NT$69,100

含稅

NT$69,100

材質

白金

寶石

鑽石

白金 / 鑽石

BVLGARI BVLGARI 戒指

材質

玫瑰金

寶石

鑽石

玫瑰金 / 鑽石

NT$63,300

含稅

NT$63,300

材質

玫瑰金

寶石

鑽石

玫瑰金 / 鑽石

BVLGARI BVLGARI 手環

材質

玫瑰金

寶石

珍珠層, 紅玉髓

玫瑰金 / 珍珠層, 紅玉髓

NT$55,800

含稅

NT$55,800

材質

玫瑰金

寶石

珍珠層, 紅玉髓

玫瑰金 / 珍珠層, 紅玉髓

BVLGARI BVLGARI 項鏈

材質

玫瑰金

寶石

鑽石, 縞瑪瑙

玫瑰金 / 鑽石, 縞瑪瑙

NT$159,800

含稅

NT$159,800

材質

玫瑰金

寶石

鑽石, 縞瑪瑙

玫瑰金 / 鑽石, 縞瑪瑙

BVLGARI BVLGARI 單邊耳環

材質

白金

寶石

縞瑪瑙

白金 / 縞瑪瑙

NT$26,100

含稅

NT$26,100

材質

白金

寶石

縞瑪瑙

白金 / 縞瑪瑙

BVLGARI BVLGARI 項鏈

材質

玫瑰金

寶石

珍珠層, 縞瑪瑙

玫瑰金 / 珍珠層, 縞瑪瑙

NT$121,200

含稅

NT$121,200

材質

玫瑰金

寶石

珍珠層, 縞瑪瑙

玫瑰金 / 珍珠層, 縞瑪瑙

BVLGARI BVLGARI 項鏈

材質

玫瑰金

寶石

鑽石

玫瑰金 / 鑽石

NT$124,800

含稅

NT$124,800

材質

玫瑰金

寶石

鑽石

玫瑰金 / 鑽石

BVLGARI BVLGARI 戒指

材質

白金

寶石

鑽石

白金 / 鑽石

NT$100,100

含稅

NT$100,100

材質

白金

寶石

鑽石

白金 / 鑽石

BVLGARI BVLGARI 手環

材質

玫瑰金

寶石

鑽石

玫瑰金 / 鑽石

NT$277,400

含稅

NT$277,400

材質

玫瑰金

寶石

鑽石

玫瑰金 / 鑽石

BVLGARI BVLGARI 項鏈

材質

黃金

寶石

縞瑪瑙

黃金 / 縞瑪瑙

NT$51,300

含稅

NT$51,300

材質

黃金

寶石

縞瑪瑙

黃金 / 縞瑪瑙

BVLGARI BVLGARI 單邊耳環

材質

玫瑰金

寶石

鑽石

玫瑰金 / 鑽石

NT$38,000

含稅

NT$38,000

材質

玫瑰金

寶石

鑽石

玫瑰金 / 鑽石