Skip to content Skip to Gift Finder Sticky Banner

Bvlgari Bvlgari系列: 珠寶

BVLGARI BVLGARI 戒指

材質

玫瑰金

寶石

鑽石, 珍珠層

玫瑰金 / 鑽石, 珍珠層

NT$68,800

含稅

NT$68,800

材質

玫瑰金

寶石

鑽石, 珍珠層

玫瑰金 / 鑽石, 珍珠層

BVLGARI BVLGARI 項鏈

材質

玫瑰金

寶石

鑽石

玫瑰金 / 鑽石

NT$137,600

含稅

NT$137,600

材質

玫瑰金

寶石

鑽石

玫瑰金 / 鑽石

BVLGARI BVLGARI 戒指

材質

玫瑰金

寶石

鑽石, 孔雀石

玫瑰金 / 鑽石, 孔雀石

NT$74,800

含稅

NT$74,800

材質

玫瑰金

寶石

鑽石, 孔雀石

玫瑰金 / 鑽石, 孔雀石

BVLGARI BVLGARI 手環

材質

玫瑰金

寶石

鑽石

玫瑰金 / 鑽石

NT$200,400

含稅

NT$200,400

材質

玫瑰金

寶石

鑽石

玫瑰金 / 鑽石

BVLGARI BVLGARI 項鏈

材質

白金

寶石

鑽石

白金 / 鑽石

NT$146,600

含稅

NT$146,600

材質

白金

寶石

鑽石

白金 / 鑽石

BVLGARI BVLGARI 項鏈

材質

玫瑰金

寶石

鑽石, 珍珠層

玫瑰金 / 鑽石, 珍珠層

NT$98,700

含稅

NT$98,700

材質

玫瑰金

寶石

鑽石, 珍珠層

玫瑰金 / 鑽石, 珍珠層

BVLGARI BVLGARI 手環

材質

玫瑰金

寶石

鑽石, 孔雀石

玫瑰金 / 鑽石, 孔雀石

NT$95,700

含稅

NT$95,700

材質

玫瑰金

寶石

鑽石, 孔雀石

玫瑰金 / 鑽石, 孔雀石

BVLGARI BVLGARI 手環

材質

白金

寶石

鑽石

白金 / 鑽石

NT$212,400

含稅

NT$212,400

材質

白金

寶石

鑽石

白金 / 鑽石

BVLGARI BVLGARI 耳環

材質

玫瑰金

寶石

鑽石

玫瑰金 / 鑽石

NT$161,500

含稅

NT$161,500

材質

玫瑰金

寶石

鑽石

玫瑰金 / 鑽石

BVLGARI BVLGARI 耳環

材質

白金

寶石

鑽石

白金 / 鑽石

NT$173,500

含稅

NT$173,500

材質

白金

寶石

鑽石

白金 / 鑽石

BVLGARI BVLGARI 項鏈

材質

黃金

寶石

鑽石, 紅玉髓

黃金 / 鑽石, 紅玉髓

NT$113,700

含稅

NT$113,700

材質

黃金

寶石

鑽石, 紅玉髓

黃金 / 鑽石, 紅玉髓

BVLGARI BVLGARI 單邊耳環

材質

玫瑰金

寶石

縞瑪瑙

玫瑰金 / 縞瑪瑙

NT$25,100

含稅

NT$25,100

材質

玫瑰金

寶石

縞瑪瑙

玫瑰金 / 縞瑪瑙

BVLGARI BVLGARI 戒指

材質

玫瑰金

寶石

鑽石

玫瑰金 / 鑽石

NT$63,300

含稅

NT$63,300

材質

玫瑰金

寶石

鑽石

玫瑰金 / 鑽石

BVLGARI BVLGARI 單邊耳環

材質

白金

寶石

縞瑪瑙

白金 / 縞瑪瑙

NT$26,900

含稅

NT$26,900

材質

白金

寶石

縞瑪瑙

白金 / 縞瑪瑙

BVLGARI BVLGARI 戒指

材質

白金

寶石

鑽石

白金 / 鑽石

NT$69,100

含稅

NT$69,100

材質

白金

寶石

鑽石

白金 / 鑽石

BVLGARI BVLGARI 手環

材質

玫瑰金

寶石

珍珠層, 紅玉髓

玫瑰金 / 珍珠層, 紅玉髓

NT$56,800

含稅

NT$56,800

材質

玫瑰金

寶石

珍珠層, 紅玉髓

玫瑰金 / 珍珠層, 紅玉髓

BVLGARI BVLGARI 項鏈

材質

黃金

寶石

縞瑪瑙

黃金 / 縞瑪瑙

NT$51,300

含稅

NT$51,300

材質

黃金

寶石

縞瑪瑙

黃金 / 縞瑪瑙

BVLGARI BVLGARI 項鏈

材質

玫瑰金

寶石

珍珠層

玫瑰金 / 珍珠層

NT$51,300

含稅

NT$51,300

材質

玫瑰金

寶石

珍珠層

玫瑰金 / 珍珠層

BVLGARI BVLGARI 手環

材質

玫瑰金

寶石

鑽石

玫瑰金 / 鑽石

NT$296,100

含稅

NT$296,100

材質

玫瑰金

寶石

鑽石

玫瑰金 / 鑽石

BVLGARI BVLGARI 戒指

材質

白金

寶石

鑽石

白金 / 鑽石

NT$125,600

含稅

NT$125,600

材質

白金

寶石

鑽石

白金 / 鑽石

BVLGARI BVLGARI 單邊耳環

材質

玫瑰金

寶石

珍珠層

玫瑰金 / 珍珠層

NT$25,100

含稅

NT$25,100

材質

玫瑰金

寶石

珍珠層

玫瑰金 / 珍珠層

BVLGARI BVLGARI 單邊耳環

材質

玫瑰金

寶石

鑽石

玫瑰金 / 鑽石

NT$38,900

含稅

NT$38,900

材質

玫瑰金

寶石

鑽石

玫瑰金 / 鑽石

BVLGARI BVLGARI 戒指

材質

白金

寶石

鑽石

白金 / 鑽石

NT$107,700

含稅

NT$107,700

材質

白金

寶石

鑽石

白金 / 鑽石

BVLGARI BVLGARI 項鏈

材質

玫瑰金

寶石

鑽石

玫瑰金 / 鑽石

NT$134,600

含稅

NT$134,600

材質

玫瑰金

寶石

鑽石

玫瑰金 / 鑽石