Skip to content

Bvlgari Bvlgari系列: 珠寶

特别版

BVLGARI BVLGARI 項鏈

材質

玫瑰金

寶石

紅寶石

玫瑰金 / 紅寶石

NT$ 145,000

含稅

NT$ 145,000

材質

玫瑰金

寶石

紅寶石

玫瑰金 / 紅寶石

BVLGARI BVLGARI 項鏈

材質

黃金

寶石

鑽石

黃金 / 鑽石

NT$ 81,500

含稅

NT$ 81,500

材質

黃金

寶石

鑽石

黃金 / 鑽石

BVLGARI BVLGARI 項鏈

材質

白金

寶石

鑽石

白金 / 鑽石

NT$ 85,900

含稅

NT$ 85,900

材質

白金

寶石

鑽石

白金 / 鑽石

BVLGARI BVLGARI 項鏈

材質

玫瑰金

寶石

鑽石

玫瑰金 / 鑽石

NT$ 81,500

含稅

NT$ 81,500

材質

玫瑰金

寶石

鑽石

玫瑰金 / 鑽石

BVLGARI BVLGARI 戒指

材質

玫瑰金

寶石

鑽石

玫瑰金 / 鑽石

NT$ 163,100

含稅

材質

玫瑰金

寶石

鑽石

玫瑰金 / 鑽石

BVLGARI BVLGARI 項鏈

材質

玫瑰金

寶石

鑽石

玫瑰金 / 鑽石

NT$ 184,900

含稅

NT$ 184,900

材質

玫瑰金

寶石

鑽石

玫瑰金 / 鑽石

BVLGARI BVLGARI 項鏈

材質

白金

寶石

鑽石

白金 / 鑽石

NT$ 193,600

含稅

NT$ 193,600

材質

白金

寶石

鑽石

白金 / 鑽石

BVLGARI BVLGARI 戒指

材質

白金

寶石

鑽石

白金 / 鑽石

N/A

含稅

N/A

材質

白金

寶石

鑽石

白金 / 鑽石

個人化訂製

BVLGARI BVLGARI 項鏈

材質

玫瑰金

寶石

縞瑪瑙

玫瑰金 / 縞瑪瑙

NT$ 62,600

含稅

NT$ 62,600

材質

玫瑰金

寶石

縞瑪瑙

玫瑰金 / 縞瑪瑙

個人化訂製

BVLGARI BVLGARI 單邊耳環

材質

玫瑰金

寶石

縞瑪瑙

玫瑰金 / 縞瑪瑙

NT$ 29,100

含稅

NT$ 29,100

材質

玫瑰金

寶石

縞瑪瑙

玫瑰金 / 縞瑪瑙

BVLGARI BVLGARI 項鏈

材質

黃金

寶石

縞瑪瑙

黃金 / 縞瑪瑙

NT$ 62,600

含稅

NT$ 62,600

材質

黃金

寶石

縞瑪瑙

黃金 / 縞瑪瑙

個人化訂製

BVLGARI BVLGARI 單邊耳環

材質

白金

寶石

縞瑪瑙

白金 / 縞瑪瑙

NT$ 30,600

含稅

NT$ 30,600

材質

白金

寶石

縞瑪瑙

白金 / 縞瑪瑙

個人化訂製

BVLGARI BVLGARI 單邊耳環

材質

玫瑰金

寶石

珍珠層

玫瑰金 / 珍珠層

NT$ 29,100

含稅

材質

玫瑰金

寶石

珍珠層

玫瑰金 / 珍珠層

BVLGARI BVLGARI 項鏈

材質

玫瑰金

寶石

鑽石, 珍珠層, 縞瑪瑙

玫瑰金 / 鑽石, 珍珠層, 縞瑪瑙

NT$ 148,500

含稅

NT$ 148,500

材質

玫瑰金

寶石

鑽石, 珍珠層, 縞瑪瑙

玫瑰金 / 鑽石, 珍珠層, 縞瑪瑙

個人化訂製

BVLGARI BVLGARI 單邊耳環

材質

玫瑰金

寶石

鑽石

玫瑰金 / 鑽石

NT$ 48,000

含稅

NT$ 48,000

材質

玫瑰金

寶石

鑽石

玫瑰金 / 鑽石

BVLGARI BVLGARI 項鏈

材質

玫瑰金

寶石

鑽石, 縞瑪瑙

玫瑰金 / 鑽石, 縞瑪瑙

NT$ 195,100

含稅

NT$ 195,100

材質

玫瑰金

寶石

鑽石, 縞瑪瑙

玫瑰金 / 鑽石, 縞瑪瑙

個人化訂製

BVLGARI BVLGARI 戒指

材質

玫瑰金

寶石

鑽石, 珍珠層

玫瑰金 / 鑽石, 珍珠層

NT$ 85,900

含稅

NT$ 85,900

材質

玫瑰金

寶石

鑽石, 珍珠層

玫瑰金 / 鑽石, 珍珠層

BVLGARI BVLGARI 項鏈

材質

玫瑰金

寶石

鑽石, 珍珠層

玫瑰金 / 鑽石, 珍珠層

NT$ 120,800

含稅

NT$ 120,800

材質

玫瑰金

寶石

鑽石, 珍珠層

玫瑰金 / 鑽石, 珍珠層

個人化訂製

BVLGARI BVLGARI 手環

材質

玫瑰金

寶石

珍珠層

玫瑰金 / 珍珠層

NT$ 46,600

含稅

NT$ 46,600

材質

玫瑰金

寶石

珍珠層

玫瑰金 / 珍珠層

BVLGARI BVLGARI 手環

材質

玫瑰金

寶石

珍珠層, 縞瑪瑙

玫瑰金 / 珍珠層, 縞瑪瑙

NT$ 139,800

含稅

NT$ 139,800

材質

玫瑰金

寶石

珍珠層, 縞瑪瑙

玫瑰金 / 珍珠層, 縞瑪瑙

個人化訂製

BVLGARI BVLGARI 戒指

材質

玫瑰金

寶石

珍珠層, 紅玉髓

玫瑰金 / 珍珠層, 紅玉髓

NT$ 93,200

含稅

NT$ 93,200

材質

玫瑰金

寶石

珍珠層, 紅玉髓

玫瑰金 / 珍珠層, 紅玉髓

BVLGARI BVLGARI 項鏈

材質

玫瑰金

寶石

鑽石, 珍珠層, 紅玉髓

玫瑰金 / 鑽石, 珍珠層, 紅玉髓

NT$ 147,100

含稅

NT$ 147,100

材質

玫瑰金

寶石

鑽石, 珍珠層, 紅玉髓

玫瑰金 / 鑽石, 珍珠層, 紅玉髓

BVLGARI BVLGARI 手環

材質

玫瑰金

寶石

珍珠層, 紅玉髓

玫瑰金 / 珍珠層, 紅玉髓

NT$ 65,500

含稅

NT$ 65,500

材質

玫瑰金

寶石

珍珠層, 紅玉髓

玫瑰金 / 珍珠層, 紅玉髓

BVLGARI BVLGARI 手環

材質

玫瑰金

寶石

珍珠層, 紅玉髓, 青金石, 孔雀石

玫瑰金 / 珍珠層, 紅玉髓, 青金石, 孔雀石

NT$ 148,500

含稅

NT$ 148,500

材質

玫瑰金

寶石

珍珠層, 紅玉髓, 青金石, 孔雀石

玫瑰金 / 珍珠層, 紅玉髓, 青金石, 孔雀石

顯示24件作品,共44件

寶格麗尊榮服務