Skip to content Skip to Gift Finder Sticky Banner

奢華手錶

Serpenti Seduttori 腕錶

材質

精鋼和貴金屬

錶帶材質

精鋼 金
NT$251,600

含稅

Serpenti Spiga 腕錶

材質

玫瑰金

錶帶材質

玫瑰金
NT$1,435,000

含稅

NT$1,435,000

Serpenti Spiga 腕錶

材質

玫瑰金

錶帶材質

玫瑰金
NT$2,071,000

含稅

NT$2,071,000

Octo Finissimo 腕錶

材質

玫瑰金

錶帶材質

密西西比鱷魚皮
NT$710,000

含稅

Serpenti Seduttori 腕錶

材質

玫瑰金

錶帶材質

玫瑰金
NT$884,000

含稅

Serpenti Seduttori 腕錶

材質

白金

錶帶材質

白金

含稅

Serpenti Seduttori 腕錶

材質

玫瑰金

錶帶材質

玫瑰金

含稅

Serpenti 珠寶腕錶

材質

白金

錶帶材質

白金

含稅

DIVAS’ DREAM 腕錶

材質

玫瑰金

錶帶材質

密西西比鱷魚皮
NT$1,242,000

含稅

NT$1,242,000

DIVAS’ DREAM 腕錶

材質

玫瑰金

錶帶材質

密西西比鱷魚皮
NT$586,000

含稅

DIVAS’ DREAM 腕錶

材質

玫瑰金

錶帶材質

密西西比鱷魚皮
NT$867,000

含稅

BVLGARI ALUMINIUM 腕錶

材質

鋁鈦金屬

錶帶材質

橡膠
NT$131,600

含稅

Octo Finissimo 腕錶

材質

鈦金屬

錶帶材質

鈦金屬

含稅

Octo Finissimo 腕錶

材質

鈦金屬

錶帶材質

橡膠
NT$535,000

含稅

BVLGARI ALUMINIUM 腕錶

材質

鋁鈦金屬

錶帶材質

橡膠
NT$91,400

含稅

BVLGARI ALUMINIUM 腕錶

材質

鋁鈦金屬

錶帶材質

橡膠
NT$91,400

含稅

Lvcea 腕錶

材質

精鋼

錶帶材質

密西西比鱷魚皮
NT$292,700

含稅

NT$292,700

BVLGARI ALUMINIUM 腕錶

材質

鋁鈦金屬

錶帶材質

橡膠
NT$94,500

含稅

Lvcea 腕錶

材質

精鋼和貴金屬

錶帶材質

密西西比鱷魚皮
NT$361,800

含稅

NT$361,800

Serpenti Seduttori 腕錶

材質

玫瑰金

錶帶材質

玫瑰金
NT$884,000

含稅

Serpenti 腕錶

材質

白金

錶帶材質

白金
NT$1,273,000

含稅

NT$1,273,000

DIVAS’ DREAM 腕錶

材質

白金

錶帶材質

密西西比鱷魚皮
NT$881,000

含稅

DIVAS’ DREAM 腕錶

材質

玫瑰金

錶帶材質

密西西比鱷魚皮
NT$586,000

含稅

Serpenti Tubogas 腕錶

材質

精鋼

錶帶材質

精鋼
NT$352,600

含稅