Skip to content

聖誕季節禮物

篩選條件

B.zero1 戒指

材質

黃金

寶石

鑽石

黃金 / 鑽石

NT$238,900

含稅

NT$238,900

材質

黃金

寶石

鑽石

黃金 / 鑽石

Serpenti Seduttori 腕錶

材質

玫瑰金

錶帶材質

玫瑰金

玫瑰金

NT$884,000

含稅

NT$884,000

材質

玫瑰金

錶帶材質

玫瑰金

玫瑰金

B.zero1 手環

材質

黃金

寶石

鑽石

黃金 / 鑽石

NT$483,800

含稅

NT$483,800

材質

黃金

寶石

鑽石

黃金 / 鑽石

Lvcea 腕錶

材質

玫瑰金

錶帶材質

密西西比鱷魚皮

玫瑰金 / 密西西比鱷魚皮

NT$771,000

含稅

NT$771,000

材質

玫瑰金

錶帶材質

密西西比鱷魚皮

玫瑰金 / 密西西比鱷魚皮

B.zero1 戒指

材質

玫瑰金, 陶瓷

玫瑰金, 陶瓷

NT$80,600

含稅

NT$80,600

材質

玫瑰金, 陶瓷

玫瑰金, 陶瓷

BVLGARI ALUMINIUM 腕錶

材質

鋁鈦金屬

錶帶材質

橡膠

鋁鈦金屬 / 橡膠

NT$131,600

含稅

NT$131,600

材質

鋁鈦金屬

錶帶材質

橡膠

鋁鈦金屬 / 橡膠

B.zero1 項鏈

材質

玫瑰金, 陶瓷

玫瑰金, 陶瓷

NT$103,600

含稅

NT$103,600

材質

玫瑰金, 陶瓷

玫瑰金, 陶瓷

Octo Finissimo 腕錶

材質

精鋼

錶帶材質

精鋼

精鋼

NT$378,200

含稅

NT$378,200

材質

精鋼

錶帶材質

精鋼

精鋼

Serpenti Viper 戒指

材質

白金

寶石

鑽石

白金 / 鑽石

NT$917,000

含稅

NT$917,000

材質

白金

寶石

鑽石

白金 / 鑽石

Serpenti Viper 項鏈

材質

白金

寶石

鑽石

白金 / 鑽石

NT$3,686,000

含稅

NT$3,686,000

材質

白金

寶石

鑽石

白金 / 鑽石

Serpenti Seduttori 腕錶

材質

精鋼

錶帶材質

精鋼

精鋼

NT$217,900

含稅

NT$217,900

材質

精鋼

錶帶材質

精鋼

精鋼

Serpenti Viper 手環

材質

白金

寶石

鑽石

白金 / 鑽石

NT$747,000

含稅

NT$747,000

材質

白金

寶石

鑽石

白金 / 鑽石

DIVAS’ DREAM 戒指

材質

玫瑰金

寶石

孔雀石

玫瑰金 / 孔雀石

NT$67,500

含稅

NT$67,500

材質

玫瑰金

寶石

孔雀石

玫瑰金 / 孔雀石

DIVAS’ DREAM 項鏈

材質

玫瑰金

寶石

孔雀石

玫瑰金 / 孔雀石

NT$146,000

含稅

NT$146,000

材質

玫瑰金

寶石

孔雀石

玫瑰金 / 孔雀石

DIVAS’ DREAM 手環

材質

玫瑰金

寶石

珍珠層

玫瑰金 / 珍珠層

NT$265,800

含稅

NT$265,800

材質

玫瑰金

寶石

珍珠層

玫瑰金 / 珍珠層

DIVAS’ DREAM 項鏈

材質

玫瑰金

寶石

珍珠層

玫瑰金 / 珍珠層

NT$82,100

含稅

NT$82,100

材質

玫瑰金

寶石

珍珠層

玫瑰金 / 珍珠層

Fiorever 項鏈

材質

白金

寶石

鑽石

白金 / 鑽石

NT$3,010,000

含稅

NT$3,010,000

材質

白金

寶石

鑽石

白金 / 鑽石

BVLGARI BVLGARI 腕錶

材質

精鋼

錶帶材質

精鋼

精鋼

NT$143,900

含稅

NT$143,900

材質

精鋼

錶帶材質

精鋼

精鋼

B.zero1 戒指

材質

玫瑰金

玫瑰金

NT$82,100

含稅

NT$82,100

材質

玫瑰金

玫瑰金

BVLGARI BVLGARI 耳環

材質

玫瑰金

寶石

鑽石

玫瑰金 / 鑽石

NT$149,300

含稅

NT$149,300

材質

玫瑰金

寶石

鑽石

玫瑰金 / 鑽石

B.zero1 戒指

材質

玫瑰金

玫瑰金

NT$66,000

含稅

NT$66,000

材質

玫瑰金

玫瑰金

Fiorever 項鏈

材質

玫瑰金

寶石

鑽石

玫瑰金 / 鑽石

NT$187,500

含稅

NT$187,500

材質

玫瑰金

寶石

鑽石

玫瑰金 / 鑽石

Serpenti Viper 戒指

材質

玫瑰金

寶石

鑽石

玫瑰金 / 鑽石

NT$203,900

含稅

NT$203,900

材質

玫瑰金

寶石

鑽石

玫瑰金 / 鑽石

Serpenti Viper 手環

材質

玫瑰金, 黃金

寶石

鑽石

玫瑰金, 黃金 / 鑽石

NT$705,000

含稅

NT$705,000

材質

玫瑰金, 黃金

寶石

鑽石

玫瑰金, 黃金 / 鑽石