Skip to content

SERPENTI SEDUTTORI 腕錶系列

Serpenti Seduttori 腕錶的誕生就是為了讓每一刻都成為鎏光片刻,並對寶格麗經典元素做出奢華迷人的詮釋。蜿蜒、優雅、輕盈,經典水滴型錶頭搭配靈活錶帶,六角形圖案的設計靈感來自蛇的鱗片。

探索此系列
Serpenti Seduttori rose gold watch with diamonds.

Serpenti Seduttori 是一款魅力無窮、具有寶石靈魂的腕錶。精巧構造讓手腕充滿感官享受,巧妙地鑲飾珍貴鑽石,以引人注目的美學和精湛迷人的工藝向寶格麗奢華珠寶世界致敬。經典設計元素的慶典,散發傳奇靈蛇的魅力。

Serpenti Seduttori watches.

Serpenti Seduttori 腕錶閃耀奪目,彰顯時間的珍貴。纖薄白金錶殼搭配鑲有閃亮鑽石的感性蛇鱗錶帶,融合令人難以抗拒的蜿蜒魅力和頂級奢華。

選購 SERPENTI SEDUTTORI 腕錶

搭配您的腕錶