Skip to content

女士玫瑰金腕錶

  • BVLGARI BVLGARI (2)
  • Serpenti (18)
  • Divas’Dream (12)
  • LVCEA (3)

BVLGARI BVLGARI 腕錶

材質

玫瑰金, 精鋼

錶帶材質

精鋼 金

玫瑰金, 精鋼 / 精鋼 金

HK$ 74,400.00

含稅

HK$ 74,400.00

材質

玫瑰金, 精鋼

錶帶材質

精鋼 金

玫瑰金, 精鋼 / 精鋼 金

Serpenti Seduttori 腕錶

材質

玫瑰金

錶帶材質

玫瑰金

玫瑰金

HK$ 199,500.00

含稅

HK$ 199,500.00

材質

玫瑰金

錶帶材質

玫瑰金

玫瑰金

Serpenti Tubogas 腕錶

材質

玫瑰金

錶帶材質

玫瑰金

玫瑰金

HK$ 378,000.00

含稅

HK$ 378,000.00

材質

玫瑰金

錶帶材質

玫瑰金

玫瑰金

Serpenti Spiga 腕錶

材質

玫瑰金

錶帶材質

玫瑰金

玫瑰金

HK$ 443,000.00

含稅

HK$ 443,000.00

材質

玫瑰金

錶帶材質

玫瑰金

玫瑰金

DIVAS’ DREAM 腕錶

材質

玫瑰金

錶帶材質

密西西比鱷魚皮

玫瑰金 / 密西西比鱷魚皮

HK$ 323,000.00

含稅

HK$ 323,000.00

材質

玫瑰金

錶帶材質

密西西比鱷魚皮

玫瑰金 / 密西西比鱷魚皮

DIVAS’ DREAM 腕錶

材質

玫瑰金

錶帶材質

密西西比鱷魚皮

玫瑰金 / 密西西比鱷魚皮

N/A

含稅

N/A

材質

玫瑰金

錶帶材質

密西西比鱷魚皮

玫瑰金 / 密西西比鱷魚皮

Serpenti Spiga 腕錶

材質

玫瑰金

錶帶材質

玫瑰金

玫瑰金

HK$ 639,000.00

含稅

HK$ 639,000.00

材質

玫瑰金

錶帶材質

玫瑰金

玫瑰金

DIVAS’ DREAM 腕錶

材質

玫瑰金

錶帶材質

密西西比鱷魚皮

玫瑰金 / 密西西比鱷魚皮

HK$ 323,000.00

含稅

HK$ 323,000.00

材質

玫瑰金

錶帶材質

密西西比鱷魚皮

玫瑰金 / 密西西比鱷魚皮

Serpenti Seduttori 腕錶

材質

精鋼和貴金屬

錶帶材質

精鋼 金

精鋼和貴金屬 / 精鋼 金

HK$ 92,700.00

含稅

HK$ 92,700.00

材質

精鋼和貴金屬

錶帶材質

精鋼 金

精鋼和貴金屬 / 精鋼 金

Serpenti Spiga 腕錶

材質

陶瓷

錶帶材質

陶瓷

陶瓷

HK$ 139,000.00

含稅

HK$ 139,000.00

材質

陶瓷

錶帶材質

陶瓷

陶瓷

DIVAS’ DREAM 腕錶

材質

玫瑰金

錶帶材質

玫瑰金

玫瑰金

HK$ 603,000.00

含稅

HK$ 603,000.00

材質

玫瑰金

錶帶材質

玫瑰金

玫瑰金

Serpenti Seduttori 腕錶

材質

玫瑰金

錶帶材質

玫瑰金

玫瑰金

HK$ 256,000.00

含稅

HK$ 256,000.00

材質

玫瑰金

錶帶材質

玫瑰金

玫瑰金

Serpenti Seduttori 腕錶

材質

玫瑰金

錶帶材質

玫瑰金

玫瑰金

HK$ 260,000.00

含稅

HK$ 260,000.00

材質

玫瑰金

錶帶材質

玫瑰金

玫瑰金

DIVAS’ DREAM 腕錶

材質

玫瑰金

錶帶材質

玫瑰金

玫瑰金

HK$ 468,000.00

含稅

HK$ 468,000.00

材質

玫瑰金

錶帶材質

玫瑰金

玫瑰金

DIVAS’ DREAM 腕錶

材質

玫瑰金

錶帶材質

玫瑰金

玫瑰金

HK$ 468,000.00

含稅

HK$ 468,000.00

材質

玫瑰金

錶帶材質

玫瑰金

玫瑰金

Serpenti Seduttori 腕錶

材質

玫瑰金

錶帶材質

玫瑰金

玫瑰金

HK$ 346,000.00

含稅

HK$ 346,000.00

材質

玫瑰金

錶帶材質

玫瑰金

玫瑰金

Lvcea 腕錶

材質

玫瑰金

錶帶材質

密西西比鱷魚皮

玫瑰金 / 密西西比鱷魚皮

HK$ 215,000.00

含稅

HK$ 215,000.00

材質

玫瑰金

錶帶材質

密西西比鱷魚皮

玫瑰金 / 密西西比鱷魚皮

Serpenti Tubogas 腕錶

材質

玫瑰金

錶帶材質

玫瑰金

玫瑰金

HK$ 294,000.00

含稅

HK$ 294,000.00

材質

玫瑰金

錶帶材質

玫瑰金

玫瑰金

Serpenti Secret 腕錶

材質

玫瑰金

錶帶材質

白金和玫瑰金

玫瑰金 / 白金和玫瑰金

N/A

含稅

N/A

材質

玫瑰金

錶帶材質

白金和玫瑰金

玫瑰金 / 白金和玫瑰金

DIVAS’ DREAM 腕錶

材質

玫瑰金

錶帶材質

密西西比鱷魚皮

玫瑰金 / 密西西比鱷魚皮

HK$ 168,000.00

含稅

HK$ 168,000.00

材質

玫瑰金

錶帶材質

密西西比鱷魚皮

玫瑰金 / 密西西比鱷魚皮

BVLGARI BVLGARI 腕錶

材質

玫瑰金, 精鋼

錶帶材質

精鋼 金

玫瑰金, 精鋼 / 精鋼 金

HK$ 113,000.00

含稅

HK$ 113,000.00

材質

玫瑰金, 精鋼

錶帶材質

精鋼 金

玫瑰金, 精鋼 / 精鋼 金

DIVAS’ DREAM 腕錶

材質

玫瑰金

錶帶材質

密西西比鱷魚皮

玫瑰金 / 密西西比鱷魚皮

N/A

含稅

N/A

材質

玫瑰金

錶帶材質

密西西比鱷魚皮

玫瑰金 / 密西西比鱷魚皮

DIVAS’ DREAM 腕錶

材質

玫瑰金

錶帶材質

密西西比鱷魚皮

玫瑰金 / 密西西比鱷魚皮

HK$ 296,000.00

含稅

HK$ 296,000.00

材質

玫瑰金

錶帶材質

密西西比鱷魚皮

玫瑰金 / 密西西比鱷魚皮

Serpenti Tubogas 腕錶

材質

玫瑰金

錶帶材質

玫瑰金

玫瑰金

HK$ 378,000.00

含稅

HK$ 378,000.00

材質

玫瑰金

錶帶材質

玫瑰金

玫瑰金

顯示24件作品,共35件