Skip to content

Bvlgari Bvlgari系列: 珠寶

特别版

BVLGARI BVLGARI 項鏈

材質

玫瑰金

寶石

紅寶石

玫瑰金 / 紅寶石

HK$ 35,500.00

材質

玫瑰金

寶石

紅寶石

玫瑰金 / 紅寶石

BVLGARI BVLGARI 項鏈

材質

玫瑰金

寶石

鑽石

玫瑰金 / 鑽石

HK$ 20,200.00

含稅

HK$ 20,200.00

材質

玫瑰金

寶石

鑽石

玫瑰金 / 鑽石

BVLGARI BVLGARI 項鏈

材質

黃金

寶石

鑽石

黃金 / 鑽石

HK$ 20,200.00

含稅

HK$ 20,200.00

材質

黃金

寶石

鑽石

黃金 / 鑽石

BVLGARI BVLGARI 項鏈

材質

白金

寶石

鑽石

白金 / 鑽石

HK$ 21,200.00

含稅

HK$ 21,200.00

材質

白金

寶石

鑽石

白金 / 鑽石

BVLGARI BVLGARI 戒指

材質

玫瑰金

寶石

鑽石

玫瑰金 / 鑽石

HK$ 40,300.00

材質

玫瑰金

寶石

鑽石

玫瑰金 / 鑽石

BVLGARI BVLGARI 項鏈

材質

玫瑰金

寶石

鑽石

玫瑰金 / 鑽石

HK$ 45,700.00

含稅

材質

玫瑰金

寶石

鑽石

玫瑰金 / 鑽石

BVLGARI BVLGARI 項鏈

材質

白金

寶石

鑽石

白金 / 鑽石

HK$ 47,900.00

含稅

HK$ 47,900.00

材質

白金

寶石

鑽石

白金 / 鑽石

BVLGARI BVLGARI 戒指

材質

白金

寶石

鑽石

白金 / 鑽石

N/A

含稅

N/A

材質

白金

寶石

鑽石

白金 / 鑽石

個人化訂製

BVLGARI BVLGARI 項鏈

材質

玫瑰金

寶石

縞瑪瑙

玫瑰金 / 縞瑪瑙

HK$ 15,500.00

含稅

HK$ 15,500.00

材質

玫瑰金

寶石

縞瑪瑙

玫瑰金 / 縞瑪瑙

個人化訂製

BVLGARI BVLGARI 單邊耳環

材質

玫瑰金

寶石

縞瑪瑙

玫瑰金 / 縞瑪瑙

HK$ 7,200.00

含稅

HK$ 7,200.00

材質

玫瑰金

寶石

縞瑪瑙

玫瑰金 / 縞瑪瑙

BVLGARI BVLGARI 項鏈

材質

黃金

寶石

縞瑪瑙

黃金 / 縞瑪瑙

HK$ 15,500.00

材質

黃金

寶石

縞瑪瑙

黃金 / 縞瑪瑙

個人化訂製

BVLGARI BVLGARI 單邊耳環

材質

白金

寶石

縞瑪瑙

白金 / 縞瑪瑙

HK$ 7,600.00

含稅

材質

白金

寶石

縞瑪瑙

白金 / 縞瑪瑙

個人化訂製

BVLGARI BVLGARI 單邊耳環

材質

玫瑰金

寶石

珍珠層

玫瑰金 / 珍珠層

HK$ 7,200.00

含稅

HK$ 7,200.00

材質

玫瑰金

寶石

珍珠層

玫瑰金 / 珍珠層

BVLGARI BVLGARI 項鏈

材質

玫瑰金

寶石

鑽石, 珍珠層, 縞瑪瑙

玫瑰金 / 鑽石, 珍珠層, 縞瑪瑙

HK$ 36,700.00

含稅

HK$ 36,700.00

材質

玫瑰金

寶石

鑽石, 珍珠層, 縞瑪瑙

玫瑰金 / 鑽石, 珍珠層, 縞瑪瑙

個人化訂製

BVLGARI BVLGARI 單邊耳環

材質

玫瑰金

寶石

鑽石

玫瑰金 / 鑽石

HK$ 11,900.00

含稅

材質

玫瑰金

寶石

鑽石

玫瑰金 / 鑽石

BVLGARI BVLGARI 項鏈

材質

玫瑰金

寶石

鑽石, 縞瑪瑙

玫瑰金 / 鑽石, 縞瑪瑙

HK$ 48,200.00

含稅

HK$ 48,200.00

材質

玫瑰金

寶石

鑽石, 縞瑪瑙

玫瑰金 / 鑽石, 縞瑪瑙

個人化訂製

BVLGARI BVLGARI 戒指

材質

玫瑰金

寶石

鑽石, 珍珠層

玫瑰金 / 鑽石, 珍珠層

HK$ 21,200.00

含稅

HK$ 21,200.00

材質

玫瑰金

寶石

鑽石, 珍珠層

玫瑰金 / 鑽石, 珍珠層

BVLGARI BVLGARI 項鏈

材質

玫瑰金

寶石

鑽石, 珍珠層

玫瑰金 / 鑽石, 珍珠層

HK$ 29,900.00

材質

玫瑰金

寶石

鑽石, 珍珠層

玫瑰金 / 鑽石, 珍珠層

個人化訂製

BVLGARI BVLGARI 手環

材質

玫瑰金

寶石

珍珠層

玫瑰金 / 珍珠層

HK$ 12,100.00

含稅

HK$ 12,100.00

材質

玫瑰金

寶石

珍珠層

玫瑰金 / 珍珠層

BVLGARI BVLGARI 手環

材質

玫瑰金

寶石

珍珠層, 縞瑪瑙

玫瑰金 / 珍珠層, 縞瑪瑙

HK$ 34,500.00

含稅

HK$ 34,500.00

材質

玫瑰金

寶石

珍珠層, 縞瑪瑙

玫瑰金 / 珍珠層, 縞瑪瑙

個人化訂製

BVLGARI BVLGARI 戒指

材質

玫瑰金

寶石

珍珠層, 紅玉髓

玫瑰金 / 珍珠層, 紅玉髓

HK$ 23,000.00

含稅

HK$ 23,000.00

材質

玫瑰金

寶石

珍珠層, 紅玉髓

玫瑰金 / 珍珠層, 紅玉髓

BVLGARI BVLGARI 項鏈

材質

玫瑰金

寶石

鑽石, 珍珠層, 紅玉髓

玫瑰金 / 鑽石, 珍珠層, 紅玉髓

HK$ 36,300.00

含稅

HK$ 36,300.00

材質

玫瑰金

寶石

鑽石, 珍珠層, 紅玉髓

玫瑰金 / 鑽石, 珍珠層, 紅玉髓

BVLGARI BVLGARI 手環

材質

玫瑰金

寶石

珍珠層, 紅玉髓

玫瑰金 / 珍珠層, 紅玉髓

HK$ 16,200.00

含稅

HK$ 16,200.00

材質

玫瑰金

寶石

珍珠層, 紅玉髓

玫瑰金 / 珍珠層, 紅玉髓

BVLGARI BVLGARI 手環

材質

玫瑰金

寶石

珍珠層, 紅玉髓, 青金石, 孔雀石

玫瑰金 / 珍珠層, 紅玉髓, 青金石, 孔雀石

HK$ 36,700.00

含稅

HK$ 36,700.00

材質

玫瑰金

寶石

珍珠層, 紅玉髓, 青金石, 孔雀石

玫瑰金 / 珍珠層, 紅玉髓, 青金石, 孔雀石

顯示24件作品,共45件

寶格麗尊榮服務