Skip to content

Bvlgari Bvlgari 配飾與革製品

並無庫存

BVLGARI BVLGARI 大型皮夾

材質

小牛皮

顏色

白色

小牛皮 / 白色

HK$ 5,500.00

含稅

HK$ 5,500.00

材質

小牛皮

顏色

白色

小牛皮 / 白色

BVLGARI BVLGARI 手環

材質

織物

顏色

紅色

織物 / 紅色

HK$ 2,900.00

含稅

HK$ 2,900.00

材質

織物

顏色

紅色

織物 / 紅色

BVLGARI BVLGARI 手環

材質

金屬

顏色

彩色

金屬 / 彩色

HK$ 6,600.00

含稅

HK$ 6,600.00

材質

金屬

顏色

彩色

金屬 / 彩色

BVLGARI BVLGARI 皮革手链

材質

小牛皮

顏色

綠色

小牛皮 / 綠色

HK$ 3,900.00

含稅

HK$ 3,900.00

材質

小牛皮

顏色

綠色

小牛皮 / 綠色

BVLGARI BVLGARI 三折式皮夾

材質

小牛皮

顏色

紅色

小牛皮 / 紅色

HK$ 4,300.00

含稅

HK$ 4,300.00

材質

小牛皮

顏色

紅色

小牛皮 / 紅色

BVLGARI BVLGARI 大型皮夾

材質

小牛皮

顏色

紫色

小牛皮 / 紫色

HK$ 5,500.00

含稅

HK$ 5,500.00

材質

小牛皮

顏色

紫色

小牛皮 / 紫色

BVLGARI BVLGARI 大型皮夾

材質

小牛皮

顏色

灰色

小牛皮 / 灰色

HK$ 5,500.00

含稅

HK$ 5,500.00

材質

小牛皮

顏色

灰色

小牛皮 / 灰色

BVLGARI BVLGARI 大型皮夾

材質

小牛皮

顏色

棕色

小牛皮 / 棕色

HK$ 5,800.00

含稅

HK$ 5,800.00

材質

小牛皮

顏色

棕色

小牛皮 / 棕色

BVLGARI BVLGARI 手環

材質

織物

顏色

綠色

織物 / 綠色

HK$ 3,000.00

含稅

HK$ 3,000.00

材質

織物

顏色

綠色

織物 / 綠色

BVLGARI BVLGARI 拉鍊皮夾

材質

小牛皮

顏色

棕色

小牛皮 / 棕色

HK$ 5,600.00

含稅

HK$ 5,600.00

材質

小牛皮

顏色

棕色

小牛皮 / 棕色

BVLGARI BVLGARI 拉鍊皮夾

材質

小牛皮

顏色

粉紅色

小牛皮 / 粉紅色

HK$ 5,300.00

含稅

HK$ 5,300.00

材質

小牛皮

顏色

粉紅色

小牛皮 / 粉紅色

BVLGARI BVLGARI 大型皮夾

材質

小牛皮

顏色

黑色

小牛皮 / 黑色

HK$ 5,700.00

含稅

HK$ 5,700.00

材質

小牛皮

顏色

黑色

小牛皮 / 黑色

虛擬試戴

BVLGARI BVLGARI 眼鏡

材質

金屬

顏色

黑色, 金

金屬 / 黑色, 金

HK$ 3,200.00

含稅

HK$ 3,200.00

材質

金屬

顏色

黑色, 金

金屬 / 黑色, 金

虛擬試戴

BVLGARI BVLGARI 太陽眼鏡

材質

金屬

顏色

黑色

金屬 / 黑色

HK$ 3,100.00

含稅

HK$ 3,100.00

材質

金屬

顏色

黑色

金屬 / 黑色

BVLGARI BVLGARI 手環

材質

織物

顏色

藍色

織物 / 藍色

HK$ 2,900.00

含稅

HK$ 2,900.00

材質

織物

顏色

藍色

織物 / 藍色

BVLGARI BVLGARI 鑰匙圈

材質

金屬

顏色

紅色

金屬 / 紅色

HK$ 2,400.00

含稅

HK$ 2,400.00

材質

金屬

顏色

紅色

金屬 / 紅色

虛擬試戴

BVLGARI BVLGARI 太陽眼鏡

材質

金屬

顏色

金屬 / 金

HK$ 3,100.00

含稅

HK$ 3,100.00

材質

金屬

顏色

金屬 / 金

BVLGARI BVLGARI 手環

材質

織物

顏色

粉紅色

織物 / 粉紅色

HK$ 2,900.00

含稅

HK$ 2,900.00

材質

織物

顏色

粉紅色

織物 / 粉紅色

BVLGARI BVLGARI 鑰匙圈

材質

顏色

銀色

銀 / 銀色

HK$ 2,500.00

含稅

HK$ 2,500.00

材質

顏色

銀色

銀 / 銀色

虛擬試戴

BVLGARI BVLGARI 太陽眼鏡

材質

金屬

顏色

黑色

金屬 / 黑色

HK$ 3,100.00

含稅

HK$ 3,100.00

材質

金屬

顏色

黑色

金屬 / 黑色

BVLGARI BVLGARI 拉鍊皮夾

材質

小牛皮

顏色

黑色

小牛皮 / 黑色

HK$ 5,300.00

含稅

HK$ 5,300.00

材質

小牛皮

顏色

黑色

小牛皮 / 黑色

BVLGARI BVLGARI 鑰匙包

材質

小牛皮

顏色

黑色

小牛皮 / 黑色

HK$ 2,900.00

含稅

HK$ 2,900.00

材質

小牛皮

顏色

黑色

小牛皮 / 黑色

BVLGARI BVLGARI 鑰匙包

材質

Karung水蛇皮

顏色

米白色

Karung水蛇皮 / 米白色

HK$ 3,700.00

含稅

HK$ 3,700.00

材質

Karung水蛇皮

顏色

米白色

Karung水蛇皮 / 米白色

BVLGARI BVLGARI 名片夾

材質

小牛皮

顏色

白色

小牛皮 / 白色

HK$ 3,000.00

含稅

HK$ 3,000.00

材質

小牛皮

顏色

白色

小牛皮 / 白色

顯示24件作品,共46件