Skip to content

送給朋友

Save the Children 項鏈

材質

寶石

縞瑪瑙, 紅寶石

銀 / 縞瑪瑙, 紅寶石

HK$ 5,900.00

含稅

HK$ 5,900.00

材質

寶石

縞瑪瑙, 紅寶石

銀 / 縞瑪瑙, 紅寶石

個人化訂製

Save the Children 戒指

材質

銀, 陶瓷

寶石

無寶石

銀, 陶瓷 / 無寶石

HK$ 4,500.00

含稅

HK$ 4,500.00

材質

銀, 陶瓷

寶石

無寶石

銀, 陶瓷 / 無寶石

Save the Children 手環

材質

銀, 陶瓷

銀, 陶瓷

HK$ 4,700.00

含稅

HK$ 4,700.00

材質

銀, 陶瓷

銀, 陶瓷

BVLGARI BVLGARI 鑰匙圈

材質

顏色

銀色

銀 / 銀色

HK$ 2,500.00

含稅

HK$ 2,500.00

材質

顏色

銀色

銀 / 銀色

並無庫存

BVLGARI BVLGARI 大型皮夾

材質

小牛皮

顏色

白色

+ 1種顏色可供選擇

小牛皮 / 白色

+ 1種顏色可供選擇

HK$ 5,600.00

含稅

HK$ 5,600.00

材質

小牛皮

顏色

白色

+ 1種顏色可供選擇

小牛皮 / 白色

+ 1種顏色可供選擇

BVLGARI BVLGARI 鑰匙包

材質

小牛皮

顏色

白色

+ 1種顏色可供選擇

小牛皮 / 白色

+ 1種顏色可供選擇

HK$ 3,000.00

含稅

HK$ 3,000.00

材質

小牛皮

顏色

白色

+ 1種顏色可供選擇

小牛皮 / 白色

+ 1種顏色可供選擇

個人化訂製

B.zero1 戒指

材質

黃金

寶石

鑽石

黃金 / 鑽石

HK$ 17,700.00

含稅

HK$ 17,700.00

材質

黃金

寶石

鑽石

黃金 / 鑽石

Save the Children 項鏈

材質

HK$ 6,200.00

含稅

HK$ 6,200.00

材質

B.zero1 戒指

材質

玫瑰金

寶石

鑽石

玫瑰金 / 鑽石

HK$ 52,100.00

含稅

HK$ 52,100.00

材質

玫瑰金

寶石

鑽石

玫瑰金 / 鑽石

BVLGARI BVLGARI 項鏈

材質

玫瑰金

寶石

鑽石

玫瑰金 / 鑽石

HK$ 20,200.00

含稅

HK$ 20,200.00

材質

玫瑰金

寶石

鑽石

玫瑰金 / 鑽石

B.zero1 戒指

材質

白金

寶石

鑽石

白金 / 鑽石

HK$ 55,100.00

含稅

HK$ 55,100.00

材質

白金

寶石

鑽石

白金 / 鑽石

BVLGARI BVLGARI 項鏈

材質

白金

寶石

鑽石

白金 / 鑽石

HK$ 21,200.00

含稅

HK$ 21,200.00

材質

白金

寶石

鑽石

白金 / 鑽石

B.zero1 戒指

材質

黃金

寶石

鑽石

黃金 / 鑽石

HK$ 52,100.00

含稅

HK$ 52,100.00

材質

黃金

寶石

鑽石

黃金 / 鑽石

BVLGARI BVLGARI 項鏈

材質

黃金

寶石

鑽石

黃金 / 鑽石

HK$ 20,200.00

含稅

HK$ 20,200.00

材質

黃金

寶石

鑽石

黃金 / 鑽石

B.zero1 耳環

材質

白金

寶石

鑽石

白金 / 鑽石

HK$ 162,500.00

含稅

HK$ 162,500.00

材質

白金

寶石

鑽石

白金 / 鑽石

B.zero1 戒指

材質

玫瑰金

寶石

鑽石

玫瑰金 / 鑽石

HK$ 91,800.00

含稅

HK$ 91,800.00

材質

玫瑰金

寶石

鑽石

玫瑰金 / 鑽石

B.zero1 戒指

材質

白金

寶石

鑽石

白金 / 鑽石

HK$ 97,400.00

含稅

HK$ 97,400.00

材質

白金

寶石

鑽石

白金 / 鑽石

B.zero1 耳環

材質

玫瑰金

寶石

鑽石

玫瑰金 / 鑽石

HK$ 155,500.00

含稅

HK$ 155,500.00

材質

玫瑰金

寶石

鑽石

玫瑰金 / 鑽石

顯示18件作品,共18件

寶格麗尊榮服務