Skip to content

救助兒童會系列: 珠寶

Save the Children 項鏈

材質

HK$ 6,200.00

含稅

HK$ 6,200.00

材質

個人化訂製

Save the Children 戒指

材質

銀, 陶瓷

寶石

無寶石

銀, 陶瓷 / 無寶石

HK$ 4,500.00

含稅

HK$ 4,500.00

材質

銀, 陶瓷

寶石

無寶石

銀, 陶瓷 / 無寶石

Save the Children 手環

材質

銀, 陶瓷

銀, 陶瓷

HK$ 4,700.00

含稅

HK$ 4,700.00

材質

銀, 陶瓷

銀, 陶瓷

個人化訂製

Save the Children 項鏈

材質

銀, 陶瓷

寶石

無寶石

銀, 陶瓷 / 無寶石

HK$ 5,200.00

含稅

HK$ 5,200.00

材質

銀, 陶瓷

寶石

無寶石

銀, 陶瓷 / 無寶石

Save the Children 項鏈

材質

寶石

縞瑪瑙, 紅寶石

銀 / 縞瑪瑙, 紅寶石

HK$ 5,900.00

含稅

HK$ 5,900.00

材質

寶石

縞瑪瑙, 紅寶石

銀 / 縞瑪瑙, 紅寶石

顯示5件作品,共5件

寶格麗尊榮服務