Skip to content

最新作品

Serpenti Viper 耳環

材質

玫瑰金

玫瑰金

HK$ 39,600.00

含稅

HK$ 39,600.00

材質

玫瑰金

玫瑰金

Serpenti Viper 戒指

材質

玫瑰金

寶石

鑽石

玫瑰金 / 鑽石

HK$ 30,200.00

含稅

HK$ 30,200.00

材質

玫瑰金

寶石

鑽石

玫瑰金 / 鑽石

B.zero1 戒指

材質

玫瑰金

寶石

鑽石

玫瑰金 / 鑽石

HK$ 52,100.00

含稅

HK$ 52,100.00

材質

玫瑰金

寶石

鑽石

玫瑰金 / 鑽石

B.zero1 戒指

材質

白金

寶石

鑽石

白金 / 鑽石

HK$ 55,100.00

含稅

HK$ 55,100.00

材質

白金

寶石

鑽石

白金 / 鑽石

B.zero1 戒指

材質

黃金

寶石

鑽石

黃金 / 鑽石

HK$ 52,100.00

含稅

HK$ 52,100.00

材質

黃金

寶石

鑽石

黃金 / 鑽石

B.zero1 項鏈

材質

黃金

寶石

鑽石

黃金 / 鑽石

HK$ 61,900.00

含稅

HK$ 61,900.00

材質

黃金

寶石

鑽石

黃金 / 鑽石

個人化訂製

B.zero1 戒指

材質

黃金

寶石

無寶石

黃金 / 無寶石

HK$ 10,100.00

含稅

HK$ 10,100.00

材質

黃金

寶石

無寶石

黃金 / 無寶石

個人化訂製

B.zero1 手環

材質

黃金

寶石

無寶石

黃金 / 無寶石

HK$ 35,300.00

含稅

HK$ 35,300.00

材質

黃金

寶石

無寶石

黃金 / 無寶石

特别版

BVLGARI BVLGARI 項鏈

材質

玫瑰金

寶石

紅寶石

玫瑰金 / 紅寶石

HK$ 35,500.00

含稅

HK$ 35,500.00

材質

玫瑰金

寶石

紅寶石

玫瑰金 / 紅寶石

BVLGARI BVLGARI 項鏈

材質

黃金

寶石

鑽石

黃金 / 鑽石

HK$ 20,200.00

含稅

HK$ 20,200.00

材質

黃金

寶石

鑽石

黃金 / 鑽石

BVLGARI BVLGARI 項鏈

材質

白金

寶石

鑽石

白金 / 鑽石

HK$ 21,200.00

含稅

HK$ 21,200.00

材質

白金

寶石

鑽石

白金 / 鑽石

BVLGARI BVLGARI 項鏈

材質

玫瑰金

寶石

鑽石

玫瑰金 / 鑽石

HK$ 20,200.00

含稅

HK$ 20,200.00

材質

玫瑰金

寶石

鑽石

玫瑰金 / 鑽石

個人化訂製

B.zero1 戒指

材質

玫瑰金

寶石

無寶石

玫瑰金 / 無寶石

HK$ 10,100.00

含稅

HK$ 10,100.00

材質

玫瑰金

寶石

無寶石

玫瑰金 / 無寶石

個人化訂製

B.zero1 戒指

材質

黃金

寶石

鑽石

黃金 / 鑽石

HK$ 17,700.00

含稅

HK$ 17,700.00

材質

黃金

寶石

鑽石

黃金 / 鑽石

Save the Children 項鏈

材質

HK$ 6,200.00

含稅

HK$ 6,200.00

材質

B.zero1 項鏈

材質

黃金

寶石

鑽石

黃金 / 鑽石

HK$ 98,600.00

含稅

HK$ 98,600.00

材質

黃金

寶石

鑽石

黃金 / 鑽石

Bvlgari Cabochon 戒指

材質

玫瑰金

玫瑰金

HK$ 21,600.00

含稅

HK$ 21,600.00

材質

玫瑰金

玫瑰金

Bvlgari Cabochon 項鏈

材質

玫瑰金

玫瑰金

HK$ 32,400.00

含稅

HK$ 32,400.00

材質

玫瑰金

玫瑰金

Bvlgari Cabochon 項鏈

材質

黃金

黃金

HK$ 32,400.00

含稅

HK$ 32,400.00

材質

黃金

黃金

Bvlgari Cabochon 戒指

材質

黃金

黃金

HK$ 21,600.00

含稅

HK$ 21,600.00

材質

黃金

黃金

DIVAS’ DREAM 項鏈

材質

玫瑰金

寶石

鑽石, 孔雀石

玫瑰金 / 鑽石, 孔雀石

HK$ 30,200.00

含稅

HK$ 30,200.00

材質

玫瑰金

寶石

鑽石, 孔雀石

玫瑰金 / 鑽石, 孔雀石

個人化訂製

DIVAS’ DREAM 項鏈

材質

玫瑰金

寶石

鑽石, 紅玉髓

玫瑰金 / 鑽石, 紅玉髓

HK$ 29,500.00

含稅

HK$ 29,500.00

材質

玫瑰金

寶石

鑽石, 紅玉髓

玫瑰金 / 鑽石, 紅玉髓

DIVAS’ DREAM 項鏈

材質

玫瑰金

寶石

鑽石, 粉紅色紅碧璽

玫瑰金 / 鑽石, 粉紅色紅碧璽

HK$ 57,600.00

含稅

HK$ 57,600.00

材質

玫瑰金

寶石

鑽石, 粉紅色紅碧璽

玫瑰金 / 鑽石, 粉紅色紅碧璽

DIVAS’ DREAM 項鏈

材質

玫瑰金

寶石

鑽石, 綠色碧璽

玫瑰金 / 鑽石, 綠色碧璽

HK$ 57,600.00

含稅

HK$ 57,600.00

材質

玫瑰金

寶石

鑽石, 綠色碧璽

玫瑰金 / 鑽石, 綠色碧璽

顯示24件作品,共41件

寶格麗尊榮服務