Skip to content

B.zero1系列: 珠寶

篩選條件
Write min and max price separated by comma
HK$0 HK$400,000 並涵蓋

B.zero1 Design Legend玫瑰金鑲鑽戒指與B.zero1墜鍊和戒指。

B.zero1 項鍊
HK$23,300

含稅

HK$23,300
...
B.zero1 戒指
HK$15,100

含稅

HK$15,100
B.zero1 項鍊
HK$43,100

含稅

HK$43,100
...
B.zero1 戒指
HK$17,700

含稅

HK$17,700
...
B.zero1 戒指
HK$55,100

含稅

HK$55,100
...
B.zero1 手環
HK$111,500

含稅

HK$111,500
B.zero1 耳環
HK$18,500

含稅

HK$18,500
...
B.zero1 戒指
HK$50,600

含稅

HK$50,600

寶格麗 B.zero1 Rock 玫瑰金戒指,鑲飾黑色陶瓷和鑽石,螺旋飾以鉚釘。

B.zero1 耳環
HK$42,800

含稅

HK$42,800
...
B.zero1 手環
HK$13,700

含稅

HK$13,700
...
B.zero1 戒指
HK$70,200

含稅

HK$70,200
...
B.zero1 手環
HK$29,700

含稅

HK$29,700