Skip to content

Bvlgari Bvlgari Collection : Bijoux

BVLGARI BVLGARI Bracelet

Matériau

Or blanc

Pierre

Diamants

Or blanc / Diamants

CHF 6.450,00

Taxes comprises

CHF 6.450,00

Matériau

Or blanc

Pierre

Diamants

Or blanc / Diamants

BVLGARI BVLGARI Bracelet

Matériau

Or rose

Pierre

Diamants

Or rose / Diamants

CHF 5.850,00

Taxes comprises

CHF 5.850,00

Matériau

Or rose

Pierre

Diamants

Or rose / Diamants

BVLGARI BVLGARI Boucles d’oreilles

Matériau

Or blanc

Pierre

Diamants

Or blanc / Diamants

CHF 5.100,00

Taxes comprises

CHF 5.100,00

Matériau

Or blanc

Pierre

Diamants

Or blanc / Diamants

BVLGARI BVLGARI Boucles d’oreilles

Matériau

Or rose

Pierre

Diamants

Or rose / Diamants

CHF 4.730,00

Taxes comprises

CHF 4.730,00

Matériau

Or rose

Pierre

Diamants

Or rose / Diamants

BVLGARI BVLGARI Collier

Matériau

Or blanc

Pierre

Diamants

Or blanc / Diamants

CHF 4.230,00

Taxes comprises

CHF 4.230,00

Matériau

Or blanc

Pierre

Diamants

Or blanc / Diamants

BVLGARI BVLGARI Collier

Matériau

Or rose

Pierre

Diamants

Or rose / Diamants

CHF 4.030,00

Taxes comprises

CHF 4.030,00

Matériau

Or rose

Pierre

Diamants

Or rose / Diamants

BVLGARI BVLGARI Collier

Matériau

Or jaune

Pierre

Diamants, Cornaline

Or jaune / Diamants, Cornaline

CHF 3.380,00

Taxes comprises

CHF 3.380,00

Matériau

Or jaune

Pierre

Diamants, Cornaline

Or jaune / Diamants, Cornaline

BVLGARI BVLGARI Collier

Matériau

Or rose

Pierre

Diamants, Nacre

Or rose / Diamants, Nacre

CHF 2.980,00

Taxes comprises

CHF 2.980,00

Matériau

Or rose

Pierre

Diamants, Nacre

Or rose / Diamants, Nacre

BVLGARI BVLGARI Bracelet

Matériau

Or rose

Pierre

Diamants, Malachite

Or rose / Diamants, Malachite

CHF 2.890,00

Taxes comprises

CHF 2.890,00

Matériau

Or rose

Pierre

Diamants, Malachite

Or rose / Diamants, Malachite

BVLGARI BVLGARI Bague

Matériau

Or rose

Pierre

Diamants, Malachite

Or rose / Diamants, Malachite

CHF 2.290,00

Taxes comprises

CHF 2.290,00

Matériau

Or rose

Pierre

Diamants, Malachite

Or rose / Diamants, Malachite

BVLGARI BVLGARI Bague

Matériau

Or rose

Pierre

Diamants, Nacre

Or rose / Diamants, Nacre

CHF 2.120,00

Taxes comprises

CHF 2.120,00

Matériau

Or rose

Pierre

Diamants, Nacre

Or rose / Diamants, Nacre

BVLGARI BVLGARI Collier

Matériau

Or rose

Pierre

Nacre, Cornaline, Malachite, Opale, Œil-de-tigre

Or rose / Nacre, Cornaline, Malachite, Opale, Œil-de-tigre

CHF 13.700,00

Taxes comprises

CHF 13.700,00

Matériau

Or rose

Pierre

Nacre, Cornaline, Malachite, Opale, Œil-de-tigre

Or rose / Nacre, Cornaline, Malachite, Opale, Œil-de-tigre

BVLGARI BVLGARI Bracelet

Matériau

Or rose

Pierre

Diamants

Or rose / Diamants

CHF 8.700,00

Taxes comprises

CHF 8.700,00

Matériau

Or rose

Pierre

Diamants

Or rose / Diamants

BVLGARI BVLGARI Bracelet

Matériau

Or rose

Pierre

Nacre, Onyx, Malachite

Or rose / Nacre, Onyx, Malachite

CHF 5.400,00

Taxes comprises

CHF 5.400,00

Matériau

Or rose

Pierre

Nacre, Onyx, Malachite

Or rose / Nacre, Onyx, Malachite

BVLGARI BVLGARI Bracelet

Matériau

Or rose

Pierre

Nacre, Cornaline

Or rose / Nacre, Cornaline

CHF 5.400,00

Taxes comprises

CHF 5.400,00

Matériau

Or rose

Pierre

Nacre, Cornaline

Or rose / Nacre, Cornaline

BVLGARI BVLGARI Collier

Matériau

Or rose

Pierre

Diamants, Jade

Or rose / Diamants, Jade

CHF 5.300,00

Taxes comprises

CHF 5.300,00

Matériau

Or rose

Pierre

Diamants, Jade

Or rose / Diamants, Jade

BVLGARI BVLGARI Collier

Matériau

Or rose

Pierre

Diamants, Onyx

Or rose / Diamants, Onyx

CHF 5.000,00

Taxes comprises

CHF 5.000,00

Matériau

Or rose

Pierre

Diamants, Onyx

Or rose / Diamants, Onyx

BVLGARI BVLGARI Collier

Matériau

Or rose

Pierre

Diamants

Or rose / Diamants

CHF 4.730,00

Taxes comprises

CHF 4.730,00

Matériau

Or rose

Pierre

Diamants

Or rose / Diamants

BVLGARI BVLGARI Collier

Matériau

Or rose

Pierre

Nacre, Cornaline

Or rose / Nacre, Cornaline

CHF 3.990,00

Taxes comprises

CHF 3.990,00

Matériau

Or rose

Pierre

Nacre, Cornaline

Or rose / Nacre, Cornaline

BVLGARI BVLGARI Collier

Matériau

Or rose

Pierre

Diamants

Or rose / Diamants

CHF 3.920,00

Taxes comprises

CHF 3.920,00

Matériau

Or rose

Pierre

Diamants

Or rose / Diamants

BVLGARI BVLGARI Collier

Matériau

Or rose

Pierre

Nacre, Onyx

Or rose / Nacre, Onyx

CHF 3.800,00

Taxes comprises

CHF 3.800,00

Matériau

Or rose

Pierre

Nacre, Onyx

Or rose / Nacre, Onyx

BVLGARI BVLGARI Bracelet

Matériau

Or rose

Pierre

Nacre, Cornaline, Lapis-lazuli, Malachite

Or rose / Nacre, Cornaline, Lapis-lazuli, Malachite

CHF 3.780,00

Taxes comprises

CHF 3.780,00

Matériau

Or rose

Pierre

Nacre, Cornaline, Lapis-lazuli, Malachite

Or rose / Nacre, Cornaline, Lapis-lazuli, Malachite

BVLGARI BVLGARI Bague

Matériau

Or blanc

Pierre

Diamants

Or blanc / Diamants

CHF 3.730,00

Taxes comprises

CHF 3.730,00

Matériau

Or blanc

Pierre

Diamants

Or blanc / Diamants

BVLGARI BVLGARI Bague

Matériau

Or rose

Pierre

Diamants

Or rose / Diamants

CHF 3.530,00

Taxes comprises

CHF 3.530,00

Matériau

Or rose

Pierre

Diamants

Or rose / Diamants