Skip to content

High Perfumery - Fragrances

New

Allegra Kit

Size

5 x 0.3 oz/10 ml

5 x 0.3 oz/10 ml

€150.00

Including Taxes

€150.00

Size

5 x 0.3 oz/10 ml

5 x 0.3 oz/10 ml

New

BVLGARI Allegra Rock’n’Rome Eau de Parfum

Size

3.4 oz/100 ml

Olfactive Family

Floriental

3.4 oz/100 ml

€200.00

Including Taxes

€200.00

Size

3.4 oz/100 ml

Olfactive Family

Floriental

3.4 oz/100 ml

New

BVLGARI Allegra Rock’n’Rome Eau de Parfum

Size

1.7 oz/50 ml

Olfactive Family

Floriental

1.7 oz/50 ml

€140.00

Including Taxes

€140.00

Size

1.7 oz/50 ml

Olfactive Family

Floriental

1.7 oz/50 ml

New

BVLGARI Allegra Riva Solare Eau de Parfum

Size

1.7 oz/50 ml

Olfactive Family

Citrus Floral

1.7 oz/50 ml

€140.00

Including Taxes

€140.00

Size

1.7 oz/50 ml

Olfactive Family

Citrus Floral

1.7 oz/50 ml

New

BVLGARI Allegra Riva Solare Eau de Parfum

Size

3.4 oz/100 ml

Olfactive Family

Citrus Floral

3.4 oz/100 ml

€200.00

Including Taxes

€200.00

Size

3.4 oz/100 ml

Olfactive Family

Citrus Floral

3.4 oz/100 ml

New

BVLGARI Allegra Magnifying Vanilla Eau de Parfum

Size

1.35 oz/40 ml

Olfactive Family

Oriental

1.35 oz/40 ml

€160.00

Including Taxes

€160.00

Size

1.35 oz/40 ml

Olfactive Family

Oriental

1.35 oz/40 ml

New

BVLGARI Allegra Magnifying Rose Eau de Parfum

Size

1.35 oz/40 ml

Olfactive Family

Floral

1.35 oz/40 ml

€160.00

Including Taxes

€160.00

Size

1.35 oz/40 ml

Olfactive Family

Floral

1.35 oz/40 ml

New

BVLGARI Allegra Magnifying Patchouli Eau de Parfum

Size

1.35 oz/40 ml

Olfactive Family

Chypre

1.35 oz/40 ml

€160.00

Including Taxes

€160.00

Size

1.35 oz/40 ml

Olfactive Family

Chypre

1.35 oz/40 ml

New

BVLGARI Allegra Magnifying Musk Eau de Parfum

Size

1.35 oz/40 ml

Olfactive Family

Musk

1.35 oz/40 ml

€160.00

Including Taxes

€160.00

Size

1.35 oz/40 ml

Olfactive Family

Musk

1.35 oz/40 ml

New

BVLGARI Allegra Magnifying Bergamot Eau de Parfum

Size

1.35 oz/40 ml

Olfactive Family

Citrus

1.35 oz/40 ml

€160.00

Including Taxes

€160.00

Size

1.35 oz/40 ml

Olfactive Family

Citrus

1.35 oz/40 ml

New

BVLGARI Allegra Fiori d’Amore Eau de Parfum

Size

3.4 oz/100 ml

Olfactive Family

Floral, Floral

3.4 oz/100 ml

€200.00

Including Taxes

€200.00

Size

3.4 oz/100 ml

Olfactive Family

Floral, Floral

3.4 oz/100 ml

New

BVLGARI Allegra Fiori d’Amore Eau de Parfum

Size

1.7 oz/50 ml

Olfactive Family

Floral, Floral

1.7 oz/50 ml

€140.00

Including Taxes

€140.00

Size

1.7 oz/50 ml

Olfactive Family

Floral, Floral

1.7 oz/50 ml

New

BVLGARI Allegra Fantasia Veneta Eau de Parfum

Size

1.7 oz/50 ml

Olfactive Family

Chypre Fruity

1.7 oz/50 ml

€140.00

Including Taxes

€140.00

Size

1.7 oz/50 ml

Olfactive Family

Chypre Fruity

1.7 oz/50 ml

New

BVLGARI Allegra Fantasia Veneta Eau de Parfum

Size

3.4 oz/100 ml

Olfactive Family

Chypre Fruity

3.4 oz/100 ml

€200.00

Including Taxes

€200.00

Size

3.4 oz/100 ml

Olfactive Family

Chypre Fruity

3.4 oz/100 ml

New

BVLGARI Allegra Dolce Estasi Eau de Parfum

Size

3.4 oz/100 ml

Olfactive Family

Floral Poudre

3.4 oz/100 ml

€200.00

Including Taxes

€200.00

Size

3.4 oz/100 ml

Olfactive Family

Floral Poudre

3.4 oz/100 ml

New

BVLGARI Allegra Dolce Estasi Eau de Parfum

Size

1.7 oz/50 ml

Olfactive Family

Floral Poudre

1.7 oz/50 ml

€140.00

Including Taxes

€140.00

Size

1.7 oz/50 ml

Olfactive Family

Floral Poudre

1.7 oz/50 ml

Le Gemme Zahira Eau de Parfum

Size

3.4 oz/100 ml

Olfactive Family

Oriental, Floral

3.4 oz/100 ml

€300.00

Including Taxes

€300.00

Size

3.4 oz/100 ml

Olfactive Family

Oriental, Floral

3.4 oz/100 ml

Le Gemme TYGAR Eau de Parfum

Size

3.4 oz/100 ml

Olfactive Family

Ambery, Citrus

3.4 oz/100 ml

€300.00

Including Taxes

€300.00

Size

3.4 oz/100 ml

Olfactive Family

Ambery, Citrus

3.4 oz/100 ml

Le Gemme Splendia Eau de Parfum

Size

3.4 oz/100 ml

Olfactive Family

Floral, Chypre

3.4 oz/100 ml

€300.00

Including Taxes

€300.00

Size

3.4 oz/100 ml

Olfactive Family

Floral, Chypre

3.4 oz/100 ml

Le Gemme Selima Eau de Parfum

Size

3.4 oz/100 ml

3.4 oz/100 ml

€300.00

Including Taxes

€300.00

Size

3.4 oz/100 ml

3.4 oz/100 ml

Le Gemme Reali VERIDIA Eau de Parfum

Size

3.4 oz/100 ml

Olfactive Family

Oriental, Woody

3.4 oz/100 ml

€300.00

Including Taxes

€300.00

Size

3.4 oz/100 ml

Olfactive Family

Oriental, Woody

3.4 oz/100 ml

Le Gemme Reali RUBINIA Eau de Parfum

Size

3.4 oz/100 ml

Olfactive Family

Oriental, Amber

3.4 oz/100 ml

€300.00

Including Taxes

€300.00

Size

3.4 oz/100 ml

Olfactive Family

Oriental, Amber

3.4 oz/100 ml

Le Gemme Reali NYLAIA Eau de Parfum

Size

3.4 oz/100 ml

Olfactive Family

Oriental, Powdery

3.4 oz/100 ml

€300.00

Including Taxes

€300.00

Size

3.4 oz/100 ml

Olfactive Family

Oriental, Powdery

3.4 oz/100 ml

Le Gemme ONEKH Eau de Parfum

Size

3.4 oz/100 ml

Olfactive Family

Oriental, Oud

3.4 oz/100 ml

€300.00

Including Taxes

€300.00

Size

3.4 oz/100 ml

Olfactive Family

Oriental, Oud

3.4 oz/100 ml