Skip to content

THE BVLGARI ALLEGRA WOMEN'S FRAGRANCE COLLECTION

New

BVLGARI Allegra Passeggiata Eau de Parfum

Size

3.4 oz/100 ml

Olfactive Family

Floral, Musk

3.4 oz/100 ml

£212.00
£212.00

Size

3.4 oz/100 ml

Olfactive Family

Floral, Musk

3.4 oz/100 ml

BVLGARI Allegra Passeggiata Eau de Parfum

Size

1.7 oz/50 ml

Olfactive Family

Floral, Musk

1.7 oz/50 ml

£149.00
£149.00

Size

1.7 oz/50 ml

Olfactive Family

Floral, Musk

1.7 oz/50 ml

New

BVLGARI Allegra Ma’magnifica Eau de Parfum

Size

3.4 oz/100 ml

Olfactive Family

Floral, Woody

3.4 oz/100 ml

£212.00
£212.00

Size

3.4 oz/100 ml

Olfactive Family

Floral, Woody

3.4 oz/100 ml

New

BVLGARI Allegra Ma’magnifica Eau de Parfum

Size

1.7 oz/50 ml

Olfactive Family

Floral, Woody

1.7 oz/50 ml

£149.00
£149.00

Size

1.7 oz/50 ml

Olfactive Family

Floral, Woody

1.7 oz/50 ml

Five coloured glass bottles of the Bvlgari Allegra Eau the Parfum fragrance collection and one Bvlgari Allegra Magnifying essence white bottle.

THE BVLGARI ALLEGRA COLLECTION

DISCOVER

Bvlgari Allegra Spettacolore Eau de Parfum

Size

3.4 oz/100 ml

Olfactive Family

Ambery

3.4 oz/100 ml

£212.00
£212.00

Size

3.4 oz/100 ml

Olfactive Family

Ambery

3.4 oz/100 ml

BVLGARI Allegra Rock’n’Rome Eau de Parfum

Size

3.4 oz/100 ml

Olfactive Family

Floral, Ambery

3.4 oz/100 ml

£212.00
£212.00

Size

3.4 oz/100 ml

Olfactive Family

Floral, Ambery

3.4 oz/100 ml

BVLGARI Allegra Dolce Estasi Eau de Parfum

Size

3.4 oz/100 ml

Olfactive Family

Floral Poudre

3.4 oz/100 ml

£212.00
£212.00

Size

3.4 oz/100 ml

Olfactive Family

Floral Poudre

3.4 oz/100 ml

BVLGARI Allegra Fiori d’Amore Eau de Parfum

Size

3.4 oz/100 ml

Olfactive Family

Floral, Floral

3.4 oz/100 ml

£212.00
£212.00

Size

3.4 oz/100 ml

Olfactive Family

Floral, Floral

3.4 oz/100 ml

Allegra Eau de Parfum

Size

-

-

£177.00
£177.00

Size

-

-

BVLGARI Allegra Fantasia Veneta Eau de Parfum

Size

3.4 oz/100 ml

Olfactive Family

Chypre Fruity

3.4 oz/100 ml

£212.00
£212.00

Size

3.4 oz/100 ml

Olfactive Family

Chypre Fruity

3.4 oz/100 ml

BVLGARI Allegra Baciami Eau de Parfum

Size

3.4 oz/100 ml

Olfactive Family

Floral, Ambery

3.4 oz/100 ml

£212.00
£212.00

Size

3.4 oz/100 ml

Olfactive Family

Floral, Ambery

3.4 oz/100 ml

BVLGARI Allegra Riva Solare Eau de Parfum

Size

3.4 oz/100 ml

Olfactive Family

Citrus Floral

3.4 oz/100 ml

£212.00
£212.00

Size

3.4 oz/100 ml

Olfactive Family

Citrus Floral

3.4 oz/100 ml

Bvlgari Allegra Myrrh Magnifying Eau de Parfum

Size

1.35 oz/40 ml

1.35 oz/40 ml

£163.00
£163.00

Size

1.35 oz/40 ml

1.35 oz/40 ml

BVLGARI Allegra Magnifying Vanilla Eau de Parfum

Size

1.35 oz/40 ml

Olfactive Family

Ambery

1.35 oz/40 ml

£163.00
£163.00

Size

1.35 oz/40 ml

Olfactive Family

Ambery

1.35 oz/40 ml

BVLGARI Allegra Magnifying Patchouli Eau de Parfum

Size

1.35 oz/40 ml

Olfactive Family

Chypre

1.35 oz/40 ml

£163.00
£163.00

Size

1.35 oz/40 ml

Olfactive Family

Chypre

1.35 oz/40 ml

BVLGARI Allegra Magnifying Musk Eau de Parfum

Size

1.35 oz/40 ml

Olfactive Family

Musk

1.35 oz/40 ml

£163.00
£163.00

Size

1.35 oz/40 ml

Olfactive Family

Musk

1.35 oz/40 ml

BVLGARI Allegra Magnifying Rose Eau de Parfum

Size

1.35 oz/40 ml

Olfactive Family

Floral

1.35 oz/40 ml

£160.00
£160.00

Size

1.35 oz/40 ml

Olfactive Family

Floral

1.35 oz/40 ml

Allegra Eau de Parfum

Size

1.35 oz/40 ml

1.35 oz/40 ml

£163.00
£163.00

Size

1.35 oz/40 ml

1.35 oz/40 ml

New

BVLGARI Allegra Magnifying Sandalwood Eau de Parfum

Size

1.35 oz/40 ml

Olfactive Family

Woody

1.35 oz/40 ml

£163.00
£163.00

Size

1.35 oz/40 ml

Olfactive Family

Woody

1.35 oz/40 ml

BVLGARI Allegra Magnifying Bergamot Eau de Parfum

Size

1.35 oz/40 ml

Olfactive Family

Citrus

1.35 oz/40 ml

£163.00
£163.00

Size

1.35 oz/40 ml

Olfactive Family

Citrus

1.35 oz/40 ml

BVLGARI Allegra Baciami Eau de Parfum

Size

1.7 oz/50 ml

Olfactive Family

Floral, Ambery

1.7 oz/50 ml

£149.00
£149.00

Size

1.7 oz/50 ml

Olfactive Family

Floral, Ambery

1.7 oz/50 ml

Bvlgari Allegra Spettacolore Eau de Parfum

Size

1.7 oz/50 ml

Olfactive Family

Ambery

1.7 oz/50 ml

£149.00
£149.00

Size

1.7 oz/50 ml

Olfactive Family

Ambery

1.7 oz/50 ml

BVLGARI Allegra Fiori d’Amore Eau de Parfum

Size

1.7 oz/50 ml

Olfactive Family

Floral, Floral

1.7 oz/50 ml

£149.00
£149.00

Size

1.7 oz/50 ml

Olfactive Family

Floral, Floral

1.7 oz/50 ml

BVLGARI Allegra Fantasia Veneta Eau de Parfum

Size

1.7 oz/50 ml

Olfactive Family

Chypre Fruity

1.7 oz/50 ml

£149.00
£149.00

Size

1.7 oz/50 ml

Olfactive Family

Chypre Fruity

1.7 oz/50 ml

Showing 24 of 24