Skip to content

新品上市

线上独售

Alexander Wang x Bvlgari联名系列 腰包

材质

小牛皮

颜色

蓝色

小牛皮 / 蓝色

$3,850

含税

$3,850

材质

小牛皮

颜色

蓝色

小牛皮 / 蓝色

线上独售

BVLGARI宝格丽品牌标识 托特包

材质

小牛皮

颜色

米色

小牛皮 / 米色

$3,350

含税

$3,350

材质

小牛皮

颜色

米色

小牛皮 / 米色

Serpenti Forever 肩包

材质

小牛皮

颜色

米色

小牛皮 / 米色

$4,740

含税

$4,740

材质

小牛皮

颜色

米色

小牛皮 / 米色

线上独售

BVLGARI宝格丽品牌标识 托特包

材质

帆布面料

颜色

米色

帆布面料 / 米色

$2,840

含税

$2,840

材质

帆布面料

颜色

米色

帆布面料 / 米色

Serpenti Forever 斜挎包

材质

小牛皮

颜色

米色

小牛皮 / 米色

$3,760

含税

$3,760

材质

小牛皮

颜色

米色

小牛皮 / 米色

线上独售

BVLGARI宝格丽品牌标识 托特包

材质

小牛皮

颜色

米色

小牛皮 / 米色

$3,970

含税

$3,970

材质

小牛皮

颜色

米色

小牛皮 / 米色

虚拟试戴

BVLGARI BVLGARI 太阳镜

材质

金属

颜色

金属 / 金

$535

含税

$535

材质

金属

颜色

金属 / 金

即将推出

Serpenti Diamond Blast 肩包

材质

小牛皮

颜色

白色

小牛皮 / 白色

$5,450

含税

$5,450

材质

小牛皮

颜色

白色

小牛皮 / 白色

Serpenti Forever 斜挎包

材质

蟒蛇皮

颜色

浅蓝色

蟒蛇皮 / 浅蓝色

$8,550

含税

$8,550

材质

蟒蛇皮

颜色

浅蓝色

蟒蛇皮 / 浅蓝色

Serpenti Forever 斜挎包

材质

Nappa真皮

颜色

绿色

Nappa真皮 / 绿色

$5,050

含税

$5,050

材质

Nappa真皮

颜色

绿色

Nappa真皮 / 绿色

Serpenti Forever 斜挎包

材质

Nappa真皮

颜色

白色

Nappa真皮 / 白色

$5,050

含税

$5,050

材质

Nappa真皮

颜色

白色

Nappa真皮 / 白色

Serpenti Forever 斜挎包

材质

Nappa真皮

颜色

黑色

Nappa真皮 / 黑色

$5,050

含税

$5,050

材质

Nappa真皮

颜色

黑色

Nappa真皮 / 黑色

Serpenti Forever 斜挎包

材质

蟒蛇皮

颜色

浅蓝色

蟒蛇皮 / 浅蓝色

$7,250

含税

$7,250

材质

蟒蛇皮

颜色

浅蓝色

蟒蛇皮 / 浅蓝色

Serpenti Forever 斜挎包

材质

Nappa真皮

颜色

绿色

Nappa真皮 / 绿色

$4,040

含税

$4,040

材质

Nappa真皮

颜色

绿色

Nappa真皮 / 绿色

Serpenti Forever 斜挎包

材质

Nappa真皮

颜色

白色

Nappa真皮 / 白色

$4,040

含税

$4,040

材质

Nappa真皮

颜色

白色

Nappa真皮 / 白色

Serpenti Forever 斜挎包

材质

Nappa真皮

颜色

黑色

Nappa真皮 / 黑色

$4,040

含税

$4,040

材质

Nappa真皮

颜色

黑色

Nappa真皮 / 黑色

Serpenti Forever 斜挎包

材质

水蛇皮

颜色

彩色

水蛇皮 / 彩色

$5,450

含税

$5,450

材质

水蛇皮

颜色

彩色

水蛇皮 / 彩色

Serpenti Forever 手提包

材质

Nappa真皮

颜色

绿色

Nappa真皮 / 绿色

$4,290

含税

$4,290

材质

Nappa真皮

颜色

绿色

Nappa真皮 / 绿色

Serpenti Forever 手提包

材质

Nappa真皮

颜色

白色

Nappa真皮 / 白色

$4,290

含税

$4,290

材质

Nappa真皮

颜色

白色

Nappa真皮 / 白色

Serpenti Forever 手提包

材质

Nappa真皮

颜色

黑色

Nappa真皮 / 黑色

$4,290

含税

$4,290

材质

Nappa真皮

颜色

黑色

Nappa真皮 / 黑色

Serpenti Forever 斜挎包

材质

Nappa真皮

颜色

白色

Nappa真皮 / 白色

$4,040

含税

$4,040

材质

Nappa真皮

颜色

白色

Nappa真皮 / 白色

Serpenti Forever 钱包

材质

小牛皮

颜色

绿色

小牛皮 / 绿色

$890

含税

$890

材质

小牛皮

颜色

绿色

小牛皮 / 绿色

Serpenti Forever 手镯

材质

织物

颜色

绿色

织物 / 绿色

$450

含税

$450

材质

织物

颜色

绿色

织物 / 绿色

Serpenti Forever 三折钱夹

材质

小牛皮

颜色

绿色

小牛皮 / 绿色

$960

含税

$960

材质

小牛皮

颜色

绿色

小牛皮 / 绿色