Skip to content

High Perfumery - Fragrances

New

Allegra Kit

Size

5 x 0.3 oz/10 ml

5 x 0.3 oz/10 ml

$173.00

Excluding Taxes

$173.00

Size

5 x 0.3 oz/10 ml

5 x 0.3 oz/10 ml

New

BVLGARI Allegra Fiori d’Amore Eau de Parfum

Size

3.4 oz/100 ml

Olfactive Family

Floral Floral

3.4 oz/100 ml

$230.00

Excluding Taxes

$230.00

Size

3.4 oz/100 ml

Olfactive Family

Floral Floral

3.4 oz/100 ml

New

BVLGARI Allegra Magnifying Patchouli Eau de Parfum

Size

1.35 oz/40 ml

Olfactive Family

Chypre

1.35 oz/40 ml

$184.00

Excluding Taxes

$184.00

Size

1.35 oz/40 ml

Olfactive Family

Chypre

1.35 oz/40 ml

New

BVLGARI Allegra Rock’n’Rome Eau de Parfum

Size

3.4 oz/100 ml

Olfactive Family

Floriental

3.4 oz/100 ml

$230.00

Excluding Taxes

$230.00

Size

3.4 oz/100 ml

Olfactive Family

Floriental

3.4 oz/100 ml

New

BVLGARI Allegra Magnifying Musk Eau de Parfum

Size

1.35 oz/40 ml

Olfactive Family

Musk

1.35 oz/40 ml

$184.00

Excluding Taxes

$184.00

Size

1.35 oz/40 ml

Olfactive Family

Musk

1.35 oz/40 ml

New

BVLGARI Allegra Dolce Estasi Eau de Parfum

Size

3.4 oz/100 ml

Olfactive Family

Floral Poudre

3.4 oz/100 ml

$230.00

Excluding Taxes

$230.00

Size

3.4 oz/100 ml

Olfactive Family

Floral Poudre

3.4 oz/100 ml

New

BVLGARI Allegra Magnifying Bergamot Eau de Parfum

Size

1.35 oz/40 ml

Olfactive Family

Citrus

1.35 oz/40 ml

$184.00

Excluding Taxes

$184.00

Size

1.35 oz/40 ml

Olfactive Family

Citrus

1.35 oz/40 ml

New

BVLGARI Allegra Magnifying Vanilla Eau de Parfum

Size

1.35 oz/40 ml

Olfactive Family

Oriental

1.35 oz/40 ml

$184.00

Excluding Taxes

$184.00

Size

1.35 oz/40 ml

Olfactive Family

Oriental

1.35 oz/40 ml

New

BVLGARI Allegra Riva Solare Eau de Parfum

Size

3.4 oz/100 ml

Olfactive Family

Citrus Floral

3.4 oz/100 ml

$230.00

Excluding Taxes

$230.00

Size

3.4 oz/100 ml

Olfactive Family

Citrus Floral

3.4 oz/100 ml

New

BVLGARI Allegra Magnifying Rose Eau de Parfum

Size

1.35 oz/40 ml

Olfactive Family

Floral

1.35 oz/40 ml

$184.00

Excluding Taxes

$184.00

Size

1.35 oz/40 ml

Olfactive Family

Floral

1.35 oz/40 ml

New

BVLGARI Allegra Fantasia Veneta Eau de Parfum

Size

3.4 oz/100 ml

Olfactive Family

Chypre Fruity

3.4 oz/100 ml

$230.00

Excluding Taxes

$230.00

Size

3.4 oz/100 ml

Olfactive Family

Chypre Fruity

3.4 oz/100 ml

Le Gemme Selima Eau de Parfum

Size

3.4 oz/100 ml

3.4 oz/100 ml

$332.00

Excluding Taxes

$332.00

Size

3.4 oz/100 ml

3.4 oz/100 ml

Le Gemme Reali RUBINIA Eau de Parfum

Size

3.4 oz/100 ml

Olfactive Family

Oriental Amber

3.4 oz/100 ml

$332.00

Excluding Taxes

$332.00

Size

3.4 oz/100 ml

Olfactive Family

Oriental Amber

3.4 oz/100 ml

Le Gemme Calaluna Eau de Parfum

Size

3.4 oz/100 ml

3.4 oz/100 ml

$310.00

Excluding Taxes

$310.00

Size

3.4 oz/100 ml

3.4 oz/100 ml

Le Gemme Zahira Eau de Parfum

Size

3.4 oz/100 ml

Olfactive Family

Oriental Floral

3.4 oz/100 ml

$332.00

Excluding Taxes

$332.00

Size

3.4 oz/100 ml

Olfactive Family

Oriental Floral

3.4 oz/100 ml

Le Gemme Reali VERIDIA Eau de Parfum

Size

3.4 oz/100 ml

Olfactive Family

Oriental Woody

3.4 oz/100 ml

$332.00

Excluding Taxes

$332.00

Size

3.4 oz/100 ml

Olfactive Family

Oriental Woody

3.4 oz/100 ml

Le Gemme Splendia Eau de Parfum

Size

3.4 oz/100 ml

Olfactive Family

Floral Chypre

3.4 oz/100 ml

$332.00

Excluding Taxes

$332.00

Size

3.4 oz/100 ml

Olfactive Family

Floral Chypre

3.4 oz/100 ml

Le Gemme Lazulia Eau de Parfum

Size

3.4 oz/100 ml

Olfactive Family

Oriental Woody

3.4 oz/100 ml

$332.00

Excluding Taxes

$332.00

Size

3.4 oz/100 ml

Olfactive Family

Oriental Woody

3.4 oz/100 ml

Le Gemme Desiria Eau de Parfum

Size

3.4 oz/100 ml

Olfactive Family

Floral Rose

3.4 oz/100 ml

$332.00

Excluding Taxes

$332.00

Size

3.4 oz/100 ml

Olfactive Family

Floral Rose

3.4 oz/100 ml

Le Gemme Amarena Eau de Parfum

Size

3.4 oz/100 ml

3.4 oz/100 ml

$310.00

Excluding Taxes

$310.00

Size

3.4 oz/100 ml

3.4 oz/100 ml

Le Gemme Reali NYLAIA Eau de Parfum

Size

3.4 oz/100 ml

Olfactive Family

Oriental Powdery

3.4 oz/100 ml

$332.00

Excluding Taxes

$332.00

Size

3.4 oz/100 ml

Olfactive Family

Oriental Powdery

3.4 oz/100 ml

Le Gemme AMBERO Eau De Parfum

Size

3.4 oz/100 ml

Olfactive Family

Woody Oriental

3.4 oz/100 ml

$332.00

Excluding Taxes

$332.00

Size

3.4 oz/100 ml

Olfactive Family

Woody Oriental

3.4 oz/100 ml

Le Gemme MALAKEOS Eau de Parfum

Size

3.4 oz/100 ml

Olfactive Family

Fougèr Musk

3.4 oz/100 ml

$310.00

Excluding Taxes

$310.00

Size

3.4 oz/100 ml

Olfactive Family

Fougèr Musk

3.4 oz/100 ml

Le Gemme TYGAR Eau de Parfum

Size

3.4 oz/100 ml

Olfactive Family

Ambery Citrus

3.4 oz/100 ml

$332.00

Excluding Taxes

$332.00

Size

3.4 oz/100 ml

Olfactive Family

Ambery Citrus

3.4 oz/100 ml