Skip to content

古龍水系列

自訂您的價格區間

Eau Parfumée au Thé Blanc 淡香精噴霧

大小

2.5 oz/75 ml

香型

花木與麝香

2.5 oz/75 ml

NT$ 3,875

含稅

大小

2.5 oz/75 ml

香型

花木與麝香

2.5 oz/75 ml

Eau Parfumée au Thé Vert 淡香精噴霧

大小

2.5 oz/75 ml

香型

柑橘果香與花香

2.5 oz/75 ml

NT$ 3,875

含稅

NT$ 3,875

大小

2.5 oz/75 ml

香型

柑橘果香與花香

2.5 oz/75 ml

顯示2件作品,共2件

寶格麗尊榮服務