Skip to content

B.zero1系列: 珠寶

篩選條件
Write min and max price separated by comma
NT$0 NT$1,500,000 並涵蓋

B.zero1 Design Legend玫瑰金鑲鑽戒指與B.zero1墜鍊和戒指。

...
B.zero1 戒指
NT$59,500

含稅

NT$59,500
B.zero1 項鍊
NT$91,700

含稅

NT$91,700
...
B.zero1 戒指
NT$69,400

含稅

NT$69,400
B.zero1 項鍊
NT$177,700

含稅

NT$177,700
...
B.zero1 戒指
NT$225,000

含稅

NT$225,000
...
B.zero1 戒指
NT$206,500

含稅

NT$206,500
...
B.zero1 手環
NT$446,500

含稅

NT$446,500
B.zero1 耳環
NT$174,600

含稅

NT$174,600

寶格麗 B.zero1 Rock 玫瑰金戒指,鑲飾黑色陶瓷和鑽石,螺旋飾以鉚釘。

B.zero1 耳環
NT$72,700

含稅

NT$72,700
...
B.zero1 手環
NT$54,100

含稅

NT$54,100
...
B.zero1 戒指
NT$78,800

含稅

NT$78,800
...
B.zero1 戒指
NT$160,300

含稅

NT$160,300