Skip to content Skip to Gift Finder Sticky Banner

Bvlgari Bvlgari 配飾與革製品

Bvlgari Bvlgari bags for woman

BVLGARI BVLGARI 拉鍊皮夾

材質

Karung水蛇皮

顏色

米白色
HK$4,900

含稅

BVLGARI BVLGARI 大型皮夾

材質

Karung水蛇皮

顏色

藍色
HK$6,400

含稅

BVLGARI BVLGARI 零錢包

材質

小牛皮

顏色

淡藍色
HK$2,800

含稅

BVLGARI BVLGARI 大型皮夾

材質

小牛皮

顏色

淡藍色
HK$5,200

含稅

BVLGARI BVLGARI 大型皮夾

材質

Karung水蛇皮

顏色

藍色
HK$6,600

含稅

BVLGARI BVLGARI 大型皮夾

材質

小牛皮

顏色

淡藍色
HK$5,000

含稅

BVLGARI BVLGARI 拉鍊皮夾

材質

小牛皮

顏色

淡藍色
HK$4,900

含稅

BVLGARI BVLGARI 太陽眼鏡

材質

金屬

顏色

HK$3,100

含稅

Bvlgari Bvlgari small leather goods for women.

BVLGARI BVLGARI 光學眼鏡

材質

醋酸纖維

顏色

紅色

含稅

BVLGARI BVLGARI 三折式皮夾

材質

Karung水蛇皮

顏色

藍色
HK$4,700

含稅

即将推出

BVLGARI BVLGARI 鑰匙包

材質

Karung水蛇皮

顏色

藍色
HK$3,400

含稅

即将推出

BVLGARI BVLGARI 三折式皮夾

材質

小牛皮

顏色

淡藍色
HK$3,800

含稅