Skip to content

Bvlgari Bvlgari Collection : Bijoux

Nouveau

BVLGARI BVLGARI Bague

Matériau

Or rose

Pierre

Diamants, Malachite
2.300,00 €

Taxes comprises

2.300,00 €
Nouveau

BVLGARI BVLGARI Bracelet

Matériau

Or rose

Pierre

Diamants, Malachite
2.900,00 €

Taxes comprises

Nouveau

BVLGARI BVLGARI Collier

Matériau

Or rose

Pierre

Diamants, Malachite
3.250,00 €

Taxes comprises

Nouveau

BVLGARI BVLGARI Collier

Matériau

Or rose

Pierre

Diamants
4.060,00 €

Taxes comprises

Nouveau

BVLGARI BVLGARI Boucles d’oreilles

Matériau

Or rose

Pierre

Diamants
4.780,00 €

Taxes comprises

Nouveau

BVLGARI BVLGARI Collier

Matériau

Or jaune

Pierre

Diamants, Cornaline
3.400,00 €

Taxes comprises

Nouveau

BVLGARI BVLGARI Bague

Matériau

Or rose

Pierre

Diamants, Nacre
2.130,00 €

Taxes comprises

2.130,00 €
Nouveau

BVLGARI BVLGARI Collier

Matériau

Or rose

Pierre

Diamants, Nacre
3.000,00 €

Taxes comprises

Nouveau

BVLGARI BVLGARI Collier

Matériau

Or blanc

Pierre

Diamants
4.260,00 €

Taxes comprises

Nouveau

BVLGARI BVLGARI Boucles d’oreilles

Matériau

Or blanc

Pierre

Diamants
5.100,00 €

Taxes comprises

BVLGARI BVLGARI Broche

Matériau

Or rose

Pierre

Onyx
4.120,00 €

Taxes comprises

4.120,00 €

BVLGARI BVLGARI Boucle d’oreille

Matériau

Or rose

Pierre

Onyx
820,00 €

Taxes comprises