Skip to content

Bvlgari Bvlgari Collection : Bijoux

BVLGARI BVLGARI Bracelet

Matériau

Or rose

Pierre

Malachite
CAD$2,500.00

Taxes exclues

BVLGARI BVLGARI Bracelet

Matériau

Or rose

Pierre

Diamants
CAD$10,400.00

Taxes exclues

CAD$10,400.00

BVLGARI BVLGARI Bague

Matériau

Or rose

Pierre

Diamants, Nacre
CAD$3,250.00

Taxes exclues

CAD$3,250.00

BVLGARI BVLGARI Bague

Matériau

Or blanc

Pierre

Diamants
CAD$4,800.00

Taxes exclues

CAD$4,800.00

BVLGARI BVLGARI Boucle d’oreille

Matériau

Or rose

Pierre

Œil-de-tigre
CAD$1,040.00

Taxes exclues

BVLGARI BVLGARI Bracelet

Matériau

Or rose

Pierre

Nacre, Œil-de-tigre
CAD$2,600.00

Taxes exclues

BVLGARI BVLGARI Bracelet

Matériau

Or rose

Pierre

Malachite, Œil-de-tigre
CAD$2,880.00

Taxes exclues

BVLGARI BVLGARI Bracelet

Matériau

Or rose

Pierre

Nacre, Onyx
CAD$4,750.00

Taxes exclues

BVLGARI BVLGARI Bracelet

Matériau

Or rose

Pierre

Nacre, Cornaline
CAD$6,900.00

Taxes exclues

BVLGARI BVLGARI Bracelet

Matériau

Or rose

Pierre

Nacre
CAD$2,330.00

Taxes exclues

BVLGARI BVLGARI Bracelet

Matériau

Or rose

Pierre

Nacre, Onyx, Malachite
CAD$6,950.00

Taxes exclues

BVLGARI BVLGARI Bracelet

Matériau

Or rose

Pierre

Nacre, Sugilite
CAD$2,810.00

Taxes exclues