Skip to content

الرجاء الحصول على مفتاح api لخرائط غوغل ووضعه ضمن تفضيلات الموقع!

Yokohama Sogo Shop

اليابان

2-18-1 Takashima, Nishi-ku, Yokohama-shi, Yokohama يوكوهاما, محافظة كاناغاوا 220-8510

monday
10:00 - 19:30
tuesday
10:00 - 19:30
wednesday
10:00 - 19:30
thursday
10:00 - 19:30
friday
10:00 - 19:30
saturday
10:00 - 19:30
sunday
10:00 - 19:30

احصل على التوجيهات

احجز موعداً