Skip to content

الرجاء الحصول على مفتاح api لخرائط غوغل ووضعه ضمن تفضيلات الموقع!

Kobe Daimaru Shop

اليابان

40 Akashi-machi, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo كوبه, هيوغو 650-0037

monday
10:00 - 19:00
tuesday
10:00 - 19:00
wednesday
10:00 - 19:00
thursday
10:00 - 19:00
friday
10:00 - 19:00
saturday
10:00 - 19:00
sunday
10:00 - 19:00

احصل على التوجيهات

احجز موعداً